23-06-2019

דו"ח מחלקת המדינה האמריקאי בנושא סחר בבני אדם, שהתפרסם בשבוע שעבר, ממליץ לישראל לבטל את "חוק הפיקדון". "קו לעובד" מברכים על המלצה זו. הדו"ח מביע חשש ברור כי החוק גורם לפגיעה אנושה באוכלוסייה מוחלשת שחלק לא מבוטל ממנה הינו קרבן לסחר בבני אדם ועבדות , וקורא באופן חריג לבטלו. ב"קו לעובד" אנו עדים למשמעויות החוק מתחילת פועלו: החוק גוזל ממבקשי המקלט את שכר המינימום שלהם, מוביל אותם לעוני ומדרדר אותם לויתור על אוכל, תרופות, וקורת גג, וחושף אותה למצבי זנות.חוק זה נידון בבג"צ, שההחלטה על עתידו יושבת לפתחו. יואיל המחוקק ויבטלו בהקדם האפשרי, ובכך יתקן עוול נוראי שעשה למבקשי המקלט, שבאו לפה, לאחר שנרדפו בארצותיהם, מבקשים על חייהם. היום, יום הפליט הבינלאומי הוא יום טוב להזכיר למדינת ישראל כי היא חתומה על אמנת הפליט הבינלאומי, המחייבת אותה להעניק למבקשי המקלט זכויות עובדים כמו כל שאר העובדים, ולא לנסות לגרשם רעבים ללחם.