14-08-2014

הודעה לעיתונות – לפרסום מיידי  14.8.2014

דו"ח קו לעובד: קיימת סכנה כי ענף החקלאות בישראל 

הפך תלוי בהפרת חוקי השכר  כלפי העובדים

 

 

 על פי דו"ח עמותת "קו לעובד", הפרת חוק שכר המינימום כלפי העובדים הפכה לתופעה מבנית בענף החקלאות. העובדים משתכרים בממוצע רק כ-70% מהשכר המגיע להם כחוק, והיקף הפגיעה הכספית בעובדים,  עשוי להגיע לכחצי מיליארד שקלים בשנה. בחודש שעבר פנה הארגון לתאגידי מזון בקריאה לנהוג באחריות תאגידית ולבחון יחס הוגן לעובדי החקלאות

 

 

דו"ח חדש שמוציא ארגון "קו לעובד" קובע כי המידע המתקבל מן העובדים אשר פנו לעמותה בשנת 2013 מעלה תמונה חד–משמעית ועגומה שלאי–ציות גורף לחוקי השכר בענף החקלאות בישראל, המצביעה על תופעה מבנית עליה מתבסס הענף כולו.

מאות מהגרי חקלאות בישראל פונים לעמותת "קו לעובד" מדי שנה ומדווחים על הפרות שונות של זכויותיהם כעובדים ואף כבני אדם, תלונות הכוללות, בין השאר, אי מתן ימי מנוחה, הטרדות מיניות, כבילה למעסיק הלכה למעשה, העסקה בשעות רבות מהמותר ועוד. הדו"ח מעלה כי תלונת הפרת חוק שכר המינימום כלפי העובדים הינה הנפוצה ביותר מבין תלונות הפונים, ולמעט בודדים, כל המשקים החקלאיים שעליהם קיבלה עמותת "קו לעובד" מידע מן העובדים, מהערבה ועד מטולה, אינם משלמים שכר כחוק למהגרי החקלאות אותם הם מעסיקים. על בסיס זה מתריע הדו"ח כי ענף החקלאות בישראל הפך תלוי בהפרת חוקי השכר כלפי העובדים ולפיכך, גם אכיפה של החוק עליה להיות מלווה במתן תמיכה לחקלאים.

על פי בסיס הנתונים שהתקבלו מהעובדים, ארגון "קו לעובד" מעריך כי העובד הממוצע מועסק כ-309 ימים בשנה, וכי התשלום ממוצע לעובד הינו כ- 70% משכר המינימום. מצב זה יוצר אובדן של 74.28 ש"ח לעובד ליום, ומצטבר במשך שנה לכ-23 אלף שקלים לעובד. לאור הדיווח הגורף על היקף התופעה, החלת הנתון על כלל 22,000 מהגרי החקלאות המועסקים בישראל מעלה סכנה כי הרווחים הזורמים לידי החקלאים שלא כדין בשל הפרת חוקי השכר עשויים להגיע עד לכחצי מיליארד שקלים בשנה. (החקלאים אמנם רשאים לנכות הוצאות משכרם של העובדים, אך רק בשיעור של עד 25%, פירוט נוסף בדו"ח המצורף, עמ' 11).

רק בחודש שעבר פנה הארגון לרשתות השיווק, תאגידי וספקי מזון וחברות נוספות, בקריאה לבחון ולבדוק האם ניתן לעובדים יחס הוגן לאורך כל שרשרת האספקה, ולפעול ליצירת מרחב להבטחת מיגור תופעת הפרת זכויות העובדים בענף כולו. במסגרת המכתב קרא הארגון "לפעול לטובת ציבור העובדים בענף החקלאות וייצור המזון בישראל, תוך הכרה באחריותם התאגידית החוסה גם על שותפים ושרשרת אספקה. אחריות זו עליה לכלול גם את העובדים המוחלשים בענף, עובדים שלעיתים קרובות הופכים שקופים לאור מיקומם בקצה שרשרת האספקה של תעשיית ענק, מצב המקל מאוד על פגיעה בזכויותיהם כעובדים וכבני אדם." (מצורף מכתב לדוגמה שנשלח לחברת שטראוס)

מתוך הדו"ח: "גם אם חלק מטענותיהם של החקלאים כלפי המדינה מוצדקות, אין הצדקה לפצות אותם באמצעות  "סובסידיה עקיפה" על גבם של העובדים. אנו מסיימים דו"ח זה בשורה קצרה של הצעות מדיניות למדינה ולגופי החברה האזרחית: הגברת האכיפה של חוקי השכר ושאר חוקי העבודה בענף; בחינת צעדים מדינתיים לתמיכה בחקלאות, כנהוג בעולם, ולהקלה בנטל התשלומים הכרוכים בהעסקה אך אינם לרווחת העובדים; ועידוד התאגדות בקרב עובדי החקלאות."

לדברי נועה שאואר, רכזת תחום חקלאות ב"קו לעובד": מדינת ישראל מבצעת עוול כפול בעודה מזניחה את ענף החקלאות בישראל באופן משווע ומאפשרת אקלים נוח להפרת זכויות עובדים אשר מובאים על ידה ממדינות שונות. לא ייתכן כי ענף כה מרכזי בכלכלה הישראלית יסתמך על ניצול אוכלוסיית העובדים המועסקים בו. לאור הנתונים שבידינו אנו קוראים למשרד הכלכלה, בעל הסמכות לאכיפה בתחום ובעל המשאבים והאחריות, לנהל מחקר שקוף וכולל בדבר מצבם של מהגרי החקלאות בישראל ולדאוג לשמירה על זכויותיהם ורווחתם של העובדים בענף.

לקריאת דו"ח "מתחת למינימום" לחץ כאן

פרסומים בנושא:

אתר Ynet בתאריך 14.8.2014 – "עובדים בחקלאות מרוויחים 70% מהמינימום"

עיתון "הארץ" בתאריך 14.8.2014 –  "קו לעובד: מאות עובדים זרים בחקלאות מקבלים רק 70% משכרם"