18-04-2021

דו"ח קו לעובד חושף המשך הפרה שיטתית של זכויות עובדים פלסטינים- 34% מעובדי הבניין הפלסטינים עדיין נאלצים לשלם עבור היתר כניסה לישראל, 84.7% ביקשו דמי מחלה מהמעסיק אך רק 7.8% קיבלו אותם, 74.6% מהעובדים דיווחו כי לא הוסבר להם שהם מבוטחים בקרן פנסיה. מרביתם אינם מקבלים תלוש שכר בקביעות כנדרש בחוק. בתוך כך הרשויות אינן אוכפות את זכויות העובדים. 

  בישראל למעלה מ-80,000 עובדים פלסטינים בעלי היתר, 60,000 מהם עובדים בענף הבניין. דו"ח חדש של קו לעובד– "תמונת מצב -התפתחויות ושינויים בהעסקת עובדים פלסטינים בישראל" סוקר את היסטוריית העסקת העובדים ובתוכה שלילה שיטתית של זכויות המגיעות להם בחוק: ביטוח פנסיוני, דמי מחלה, גביית תשלום דמי תיווך בלתי חוקיים בעבור היתרי עבודה בישראל.

פעילות משפטית ארוכת שנים של קו לעובד החלה נושאת פירות. בחודש דצמבר 2020 נכנסה לתוקפה הרפורמה בהיתרי העבודה של עובדי הבניין הפלסטינים, שמטרתה סיום כבילת העובדים למעסיקיהם והסחר הבלתי חוקי בהיתרים. זאת לצד התפתחויות בתחום הסדרת הפנסיה לעובדים ודמי המחלה המגיעים להם כחוק אך לא ניתנים להם. למרות ההתפתחויות והרפורמה שנכנסה לתוקפה בפועל, נתוני הדו"ח, הכולל סקרים איכותיים וכמותיים עם עובדים, מראים כי הסחר בהיתרים נמשך, ועמו ההפרה השיטתית של זכויות העובדים בכלל התחומים, נמשכת.

היקף הסחר בהיתרים – מחקר בנק ישראל אודות השנים 2018-2019 הראה כי 30% מהעובדים רוכשים היתר. ההכנסות מדמי התיווך עמדו על למעלה ממיליארד שקלים. בדיקת "קו לעובד" בקרב 215 עובדי בניין בחודש מרץ 2021 (שלושה חודשים לאחר כניסת הרפורמה לתוקפה) מראה כי 34.9% מהם עדיין משלמים עבור היתר. 76.3% מהעובדים ששילמו שילמו בין 1501-2500 ₪.

ביטוח פנסיונימקרב 216 מרואיינים בענף הבניין 74.6% דיווחו כי לא הוסבר להם שהם מבוטחים בקרן פנסיה. 96.7% השיבו כי אינם יודעים שאם ימשכו את כספי הפנסיה הם או בני משפחותיהם לא יזכו לגמלה חודשית במקרה של מוות, מחלה קשה וגיל זקנה. בקרב עובדים שאינם בענף הבניין, מקרב 77 עונים, 94.9% דיווחו שלא הוסבר להם שהם מבוטחים בקרן פנסיה.

דמי מחלהמקרב 111 עובדים בענף הבניין 84.7% ציינו שביקשו מהמעסיק תשלום על ימי מחלה. אך מקרב 116 עונים, רק 7.8 קיבלו את דמי המחלה, 92.2% לא קיבלו אותם. בענפים שאינם בניין, מקרב 78 עונים, 75.9% ביקשו תשלום על ימי מחלה, 5.3% דיווחו כי קבלו דמי מחלה.

מתן תלושי שכר – תלוש שכר הינו זכות בסיסית המאפשרת לעובד לבדוק את זכויותיו, אינו ניתן בקלות לעובדים פלסטינים. מקרב 215 עובדים בענף הבניין רק 12.6% דיווחו כי הם מקבלים תלוש שכר בקביעות. מקרב 78 עובדים בענפים אחרים 28.2% מקבלים אותו בקביעות. לשאלה האם הסכום שמופיע בתלוש תואם את השכר – מקרב 211 עובדים מרואיינים בענף הבניין 94.8% ענו שלא.

אכיפת זכויות עובדים – למרות המצב העגום, פעולות האכיפה שנעשות על ידי הרשויות דלות ביותר – בשנת 2018 קיימה רשות האוכלוסין וההגירה 37 פעולות אכיפה של זכויותיהם של 80,000 עובדים פלסטינים, ובשנת 2019 41 פעולות אכיפה.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download/להורדת המסמך [1.82 MB]