05-08-2019

אז מה היה לנו החודש? על אף הקמפיין הציבורי שהובלנו לביטול שלילת תקני בני ובנות השירות ב"קו לעובד" נענינו בשלילה והגשנו לצד שני ארגונים נוספים עתירה משפטית בנושא. מפגשים כואבים עם עובדות סיעוד שנאלצות לעשות את הבחירה הבלתי אפשרית בין שהות עם משפחתן להמשך עבודה. שמעו על פרויקט "לעבוד בטוח בחקלאות" המאפשר לעובדי החקלאות נגישות לזכויותיהם בתחום בשפות שונות. וגם: לראשונה פרסמנו דו"ח של כלל צווי הבטיחות בענף הבניין הכולל את שמות החברות "המובילות" בתחום הזנחת הבטיחות. לניוזלטר המלא.