06-03-2014

ועדת האו"ם לביטול האפליה נגד נשים (CEDAW) התכנסה בשנת 2011 ופרסמה את המלצותיה לשיפור תנאי עבודתן של נשים מהגרות עבודה בישראל. מאז, חלו תמורות שונות במדיניות הנהוגה כלפי מהגרי העבודה בישראל בכלל, בהתאם לקבוצות העובדים השונות, וכן השתנו גם המדיניות החקיקתית והנהלים הנוגעים לנשים מהגרות העבודה. מצער לראות שלמרות השינויים המצב הנהוג בישראל עדיין אינו עולה בקנה אחד עם המלצות CEDAW.

דו"ח קו לעובד בוחן את הנעשה בישראל בשנים האחרונות בהתאם להמלצות ארגון CEDAW , מסכם את ההקשר החקיקתי שבו פועלות מהגרות עבודה, מפרט את התחומים בהם עובדות אלו נתקלות בחוסר שוויון ומוחלשות ואף מציע המלצות לפעולה לטיפול בהפרת זכויותיהן ואפלייתן של מהגרות העבודה בישראל.

קישור לדו"ח: Revisiting CEDAW's Recommendations