30-07-2014

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים וענפים שונים בעולם העבודה הישראלי.

מתוך הדו"ח:

"בשנת 2013 עמותת קו לעובד סייעה לעשרות אלפי עובדים מכל רחבי הארץ והרשות הפלסטינית. עובדים ישראלים, פלסטינים המועסקים בישראל, פליטים, מהגרי עבודה ועוד הגיעו אלינו כל אחד בנפרד, אך כולם חלקו החוויה משותפת של שלילת זכויותיהם הבסיסיות כעובדים בשוק העבודה הישראלי… קו לעובד היא עמותה השואפת לצדק חברתי. צוות העמותה כולל 26 עובדים שכירים וכ- 130 מתנדבים שתרומתם לארגון הינה מכרעת. צוות קו לעובד לפעול ללא לאות לאכיפה ושמירה על זכויות העובדים, וכעדות לכך בעקבות פעילותו המאומצת חזרו בשנת 2013 מיליוני שקלים להם היו העובדים הפונים אל העמותה זכאים על פי חוק."

במהלך שנת 2013 סייעה עמותת קו לעובד לכ- 40,000 פונים באמצעות שעות קבלה ייעודיות, קו טלפוני חם, מענה באי מיילים ועוד. כמו כן, בשנת 2013 עזרה העמותה לעובדים אשר פנו לעזרתה להחזיר סך כולל בגובה 19,235,055.90 ש"ח בגין זכויותיהם שהופרו.

לקריאת הד"ח השנתי של עמותת קו לעובד לשנת 2013 לחץ כאן

cover