09-11-2009

חודש אוקטובר השתתפה עו"ד חני בן ישראל מעמותת קו לעובד בדיוני הכינוס ה-11 של הועדה על מהגרי עבודה באו"ם. הוועדה על מהגרי עבודה הוקמה מכוח האמנה על זכויות מהגרי עבודה ובני משפחותיהם. מטרת הכינוס הייתה לדון בדו"ח התקופתי שהוגש לוועדה על-ידי ממשלת סרי לנקה, החברה באמנה (בהתאם להוראות האמנה, על כל מדינה חברה להגיש דו"ח תקופתי המתאר את האופנים בהם היא פועלת לקידום מחויבויותיה על-פי האמנה) וכן לקיים דיון כללי בנושא של העסקה ביתית (domestic work) של מהגרי עבודה. הדיון הכללי בנושא של מהגרי עבודה בהעסקה ביתית התקיים בזיקה לאמנה חדשה שה-ILO מנסה לקדם בנושא זה, ואשר צפויה לדון בכינוס ארגון העבודה הבינ"ל ביוני 2010 .

נסיעתה של נציגת קו לעובד לג'נבה היתה כחלק ממשלחת ה- MFA (Migrant Forum in Asia) שכללה נציגי ארגונים ממדינות יעד נוספות למהגרי עבודה מסרי לנקה (בחריין, לבנון, איחוד האמירויות, דרום קוריאה). זאת, בין היתר, משום שהתעורר קושי של ממש לגייס גורמים מקרב החברה האזרחית בסרי לנקה להופיע בפני הועדה (על רקע החשש מהתנכלות ורדיפה של פעילי זכויות אדם בסרי לנקה). לועדה שלחה עמותת קו לעובד שני דו"חות – דו"ח על מהגרי עבודה מסרי לנקה בישראל, אשר אף כלל התייחסות לעניינים שונים שעלו מהדו"ח שהגישה ממשלת סרי לנקה לוועדה, ודו"ח על מהגרי עבודה בהעסקה ביתית לטובת הדיון הכללי. בדיונים עצמם ניתנה לנציגת העמותה ההזדמנות להציג את עמדתה בעל-פה.

במסקנות המסכמות שפרסמה הועדה עם תום הדיון ניכרת התייחסות לנושאים שהעלתה קו לעובד בדו"ח שהגישה לוועדה. כך למשל, הוועדה ממליצה לסרי לנקה לקיים יחסים בילטראליים עם מדינות מוצא שעמן טרם התקשרה בהסכמים שכאלה (ישראל וסרי לנקה אינן מקיימות יחסים בילטראליים), מציינת לחיוב את עצם הקמתה של קרן הרווחה למהגרי עבודה בידי סרי לנקה אולם מציינת לשלילה את העובדה שמהגרי העבודה עצמם אינם מיודעים אודות קיומה של הקרן ולפיכך ההוראות בדבר הפעלתה אינן מקוימות, ועוד.