13-02-2012

מאת: תגריד שביטא

ביום שבת 4 פברואר 2012, נסענו לטולכרם , פגשנו את המתנדב המסייע לנו ונציג האיגוד. יחד נסענו לכפר ג'ווריש בנפת שכם שם המתינו לנו עובדים המועסקים בישראל
קיימנו את הסדנא בחנות של המארח בכפר. זה כפר די עני, חסר כל מקור פרנסה חוץ מכוח עבודה שמנוצל בבוטות על ידי המעסיקים באזור. אין עבודת נשים, הנוכחים שמעו אותנו בצימאון רב.
השתתפו מטעם קו לעובד: תגריד שביטה וערפאת עמרו
נציג עובדים מאזור שכם: פהד מליטאן.
עובדים מקומיים: כ-40 פועלים העובדים בישראל ובאזור הבקעה.
נקודות מרכזיות שעלו:

פהד מליטאט :-
1- מלות ברכה ותודות לצוות קו לעובד ולעובדים שנכחו.
2- הדגשת חשיבות שיתוף הפעולה עם קו לעובד ותפקיד העמותה בהגנה על זכויות העובדים הפלסטינים.
3- חשיבות המפגשים לצורך העלאת המודעות אצל העובדים בקשר לזכויותיהם.

תגריד שביטה:-

1- הצגת קו לעובד, הפרוייקט הפלסטיני המטפל בעובדים הפלסטינים המועסקים ע"י מעסיקים ישראלים.
2- הסבר על החוק הישראלי והזכויות המוקנות לעובדים מכוח חוקי המגן.
3- העדר המודעות לזכויות אצל הפועלים הפלסטינים למרות שנות נסיון ארוכות בעבודה אצל ישראלים ובעייתיות היעדר התארגנות.
4- הסבר לגבי הזכותון לעובדים וחשיבות תיעוד שעות וימי העבודה כראייה חשובה בבית המשפט למקרה של תביעה.
5- חשיבות רישום שעות העבודה, הדרכה לרישום ברור ומדוייק, באופן יומיומי.
6- רוב העובדים הפלסטינים, מקבלים את שכרם במזומן, דבר שאינו מתועד ומקשה בתביעות למיצוי הזכויות. הסברנו לעובדים שהם חייבים לרשום ולתעד כל מה שניתן: מי ששילם להם בפועל, פרטי השטרות ומי היה בסביבה באותה עת. אם הכסף נמסר במעטפות – לצלם.

ערפאת עמרו:-
1- חשיבות התאריך 10.10.2007, מתן פס"ד בג"ץ שקבע כי העסקת עובדים פלסטינים בהתנחלויות תהיה כפופה לחוק הישראלי בכל הנוגע לזכויותיהם מהמעסיק. לגבי העובדים הפלסטינים ובמיוחד אלו המועסקים בהתנחלויות.
2- התיקונים לחוק העבודה הישראלי מפברואר– 2010, הסברנו לעובדים את משמעות התיקונים בחוק הגנת השכר לפיהם נטל ההוכחה עובר למעסיק ולכן אם העובד ניהל רישום מסודר ומדוייק של שעות עבודתו והמעסיק לא הביא תיעוד חליפי, בית הדין יקבל את הרישום של העובד. נתנו דוגמא של עובד שמילא את יומן הרישום שאנו מחלקים לעובדים ובית הדין קיבל את הרישומים שלו למרות טענות סותרות של המעסיק.
3- הזכויות שהחוק לא מאפשר לוותר עליהן.
4- ההסכמים הקיבוציים .
5- דרכים להשגת שכר המינימום לעובדים שלא מקבלים אותו.
6- הסבר על תלושי המשכורת.
7- התייחסות לתאונות העבודה והמחלות המקצועיות, ודרכי הטיפול בהם.

בעיות עיקריות מהן סובלים הפועלים האזור:-
1- עבודת קבלנים (ראיסים), ברובם פלסטינים מקומיים הנשכרים על ידי מעסיקים ישראלים.
2- אי-קבלת שכר מינימום.
3- העדר אסמכתאות על עבודתם, לאור העובדה שרובם אינם מקבלים תלושי שכר, לא מחתימים שעון נוכחות והתשלום נעשה במזומן.
4- רמת מודעות נמוכה, בקשר לזכויות עפ"י חוק.
5- אי התארגנות העובדים.

חלוקת חומרי הסברה:-

1- זכותונים.
2- תקציר של חוקי העבודה.
3- דף מידע בעניין הטיפול בתאונות העבודה.