20-07-2017

בדיון ועדת העבודה, הרווחה והבריאות סביב היקפי העסקתם של עובדים שעתיים במשק, התחייבו יו"ר הועדה ח"כ אלי אלאלוף ונציגי ארגון ההסתדרות לפעול במיידי לקידום חקיקה שתגן על זכויותיהם הפגיעות של עובדים אלו במשק.

עובדת שעתית הוא מי שמשתכרת על בסיס השעות בהן עבדה בפועל, בניגוד למשכורת חודשית קבועה – גם אם היא מועסקת בהיקף משרה מלא ובאופן קבוע ולא זמני. על פי ההערכות שהוצגו היום בדיון, למעלה משליש(!) מהעובדים במשק הישראלי הינם עובדים שעתיים – החל משירותי ניקיון ושמירה וכלה בסייעות ומורי קבלן במערכת החינוך. בתחומים אלה ורבים אחרים, עובדים זה לצד זו עובדים המשתכרים שכר חודשי על יתרונותיו הבולטים, ועובדים שעתיים אשר זכויותיהם מקוצצות.

בעבור מסמך שהכין מרכז המחקר של הכנסת לקראת הדיון, נתבקשו כל המחלקות הרלוונטיות לספק נתונים אודות היקפי התעסוקה של עובדים שעתיים במשק וסוגיות העולות ממתכונת העסקתם. באופן גורף מכלל המחלקות נמסר כי אין בידיהן נתונים וכי אינן אוספות מידע בסוגיות הנ"ל. נתוני הלמ"ס הראו כי למעלה מ-700,000 מועסקים במשק דיווחו על מתכונת העסקה שעתית, ואף נתונים אלו הינם חלקיים כאשר ההנחה כי המספרים בפועל גבוהים באופן משמעותי מקובלת על כל המשרדים.

בהיעדר חקיקת מגן ראויה, מתכונת העסקה שעתית מהווה "פתרון" לצמצום עלויות מעסיק ישירות על חשבון זכויותיו של העובד, וברב המקרים – העובדת. שכרם השנתי של עובדים שעתיים נמוך בממוצע ב7% מדי חודש משל עובדים בשכר חודשי. למרות ההוראות בחוק, מרבית העובדים השעתיים נפגעים מקיזוז זמן ההפסקה משעות העבודה שלהם. בנוסף, עובדים שעתיים מופלים בתשלום בזמן חגים, ערבי חג וחול המועד וגשרים שכפה המעביד. שכרם של העובדים השעתיים סובל מירידה של כ30% בתקופות החגים, על אף שההוצאות הממוצעות למשק בית רק עולות בתקופה זו.

עו"ד מיכל תג'ר מקו לעובד: "בעשור החולף הפכה העסקת עובדים בשכר לפי שעות, למתכונת נפוצה בשוק העבודה. עבור המעסיקים, מדובר באמצעי חוקי שמאפשר להם להעסיק עובדים במשרות קבועות, ולשלם להם פחות מכפי שמשלמים לעובדים במשכורת חודשית. חלק ניכר מהבעיה נובע מחוקי העבודה בישראל, שאינם מונעים פגיעה בעובדים במתכונת זו. לכן, יש לפעול בדחיפות לשינוי מעמיק של חוקי העבודה: להעלות את שכר המינימום לשעה, לקבוע פיצוי עבור חגים, להשוות את פרק הזמן להודעה לפני פיטורין ולהגן על עובדות בהריון. כך, הפגיעה בעובדים תצטמצם והתמריץ להעסקה שעתית ירד."

כחלק מ"פורום זכויות עובדים", קו לעובד מקדמת הצעות חקיקה במטרה לשפר את תנאיהם של העובדים השעתיים, ולעצור את מגמת ההתרחבות של מתכונת העסקה זו.

טלי חרותי-סובר מרחיבה ומדווחת מהדיון בוועדה בכתבתה בדה מרקר.

לאייטם 103FM – איפה הכסף בנושא עם עו"ד מיכל תג'ר מקו לעובד.

לקריאה נוספת אודות העסקה שעתית במשק.