28-02-2017

ברגעים אלו הסתיים דיון בועדה לקידום מעמד האשה בכנסת, בנוגע לאכיפת חוקי עבודה בקרב נשים באוכלוסיות מוחלשות. עמותת "קו לעובד" מעניקה סיוע פרטני ועקרוני למגוון רחב של נשים מוחלשות המועסקות בישראל, ביניהן עובדות קבלן, עובדות מהמגזר הערבי, מהגרות עבודה עם וללא מעמד, מבקשות מקלט ופליטות ועולות חדשות – את קולן של כל אלו השתדלנו לייצג כראוי בדיון.

נציגת קו לעובד, עידית ליבוביץ (רכזת תחום סיעוד) הציגה את ממצאינו ועמדותינו, לצד נציגים מארגונים נוספים ביניהם המוקד לפליטים ולמהגרים, עמותת איתך مَعَكِ (מעכי) – משפטניות למען צדק חברתי ונעמת. מנציגי מנהל ההסדרה והאכיפה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים (והעבודה) נמסר בדיון בין השאר כי במהלך 2016 טופלו 1,0000 תלונות בלבד בנוגע להפרות שכר בקרב עובדים לא-ישראלים (מהגרי עבודה בכל הענפים ופליטים גם יחד), מתוכן 500 תלונות נשלחו ע"י הארגונים הפעילים בשטח. בתגובה לטענת נציגת קו לעובד כי המינהל אינו מטפל כראוי בתלונות המגיעות אליו, העירה ראשת המינהל יפה סולימני כי ״לא צריך בשביל זה דיון בועדה, אפשר לפנות ישירות אלינו״ – על כך נזפה בה יו"ר הועדה, ח"כ עאידה תומא שהבהירה כי "ההערה אינה במקומה", וכי הועדה יכולה וצריכה לדון בתלונות על טיפול לקוי של רשויות ההסדרה והאכיפה בהפרות זכויות עובדים ובכלל.

בשבוע שעבר התקיים דיון נוסף בועדת ביקורת המדינה שהתמקד במעקב אחר יישום המלצות דוח מבקר המדינה 65ג' לשנת 2013 בו הועברה ביקורת חריפה על פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך. גם במסגרת דיון זה חזרו ועלו טענות הארגונים בנוגע לפעילות הלקויה והחסרה של מנהל ההסדרה והאכיפה, אשר אף לא טרח להופיע לדיון עם נתונים עדכניים. עו"ד גדיר ניקולא ציינה בדיון כי לפי הנתונים המוכרים לקו לעובד, כ-5% בלבד מתלונות העובדים המופנות למינהל ההסדרה מגיעות מעובדים ערבים. נתונים אלו מצביעים בהכרח על חוסר המעש מצד המינהל בתחום ההסברה והעלאת מודעותם של העובדים הערבים, כמו גם העובדים בשולי החברה, אודות זכויותיהם ותפקידו של המינהל באכיפה. לפי דו"ח מבקר המדינה, בשנת 2013 היה חלקם של העובדים הערבים הפונים למינהל 4% מכלל הפניות – נראה שדבר לא השתנה משמעותית מאז.

לסיכומו של שבוע דיונים, אפשר לצטט מתוך דוח מבקר המדינה דאז:
"ניתוח מאפייני התלונות המתקבלות במינהל מצביע על כך שהן אינן מתמקדות באוכלוסיות החלשות, הצפויות להיפגע מהפרות זכויות עובדים באופן הקשה ביותר, או בענפים שמחקרים מראים שיש בהם הפרות רבות: למשל ב-2013 רק 4% מהתלונות שהתקבלו במינהל היו מהאוכלוסייה הערבית, ורק תלונות ספורות התקבלו מענפים המובילים בהפרות במשק (כגון בניין, בריאות וסיעוד). זאת ועוד, התלונות אינן מתרכזות בהכרח בהפרות החמורות ביותר. מספר התלונות שהתקבלו במנהל על הפרה חמורה כגון אי-תשלום שכר מינימום היה ב-2013 כמעט רבע ממספר התלונות בדבר חוק הגנת השכר – תלונות שרוב האכיפה בהן היא על עברות מסמוך שאינן משפיעות על השכר."

לקראת הדיון בועדה קיבצנו עבור חברי הכנסת במסמך תופעות חמורות במשק הנוגעות להעסקת נשים, בדגש על האוכלוסיות הזוכות לסיוע עמותת "קו לעובד" בהיקפים גבוהים – לקריאת המסמך במלואו.