09-09-2013

ב-1 בספטמבר חתם שר האוצר על צו העסקת עובדים בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והנקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013 שהתקבל ביולי 2013.

הצו מחיל על עובדי הקבלן המועסקים עבור מעסיק ציבורי, את תנאי עובדי המגזר הציבורי, ובין היתר:

# שכר בגובה 4,646 ₪ לעובד ניקיון במשרה מלאה;

# שיעור הפרשות המעביד לקרן הפנסיה בשיעור כולל של 15.3%;

# שיעור ההפרשות לפיצויי פיטורין יהא 8.3% מהשכר ויהיה במקום פיצויי פיטורים, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (משמעות הדבר היא שהסכום המופרש יישאר בקרן הפנסיה של העובדים גם במקרים של התפטרות);

# ההפרשות לפנסיה יחולו, בשיעורים נמוכים יותר, גם על התמורה בגין עבודה בשעות נוספות וביום המנוחה השבועי ובגין קצובת הנסיעה;

# העובדים יהיו זכאים להפרשות לקרן השתלמות;

# הגדלת ימי הבראה (7 ימים ב-3 השנים הראשונות) בערך יום הבראה של 423 ₪; זכאות לדמי הבראה גם במקרים בהם העובד הועסק פחות משנה;

# זכאות לארוחות במזנון מקום העבודה הציבורי במחיר מסובסד הניתן לעובדים הישירים;