13-02-2011
מאת: דנה ויילר-פולק, "הארץ"ועדת האו"ם לביעור האפליה נגד נשים פרסמה באחרונה דו"ח תקופתי הכולל את מסקנותיה והמלצותיה ביחס לישראל. לראשונה כלל הדו"ח התייחסות וביקורת בנושא מהגרות העבודה בישראל והמדיניות השנויה במחלוקת שנוקטת המדינה כלפיהן, כמו שלילת האשרות למהגרות עבודה שילדו או ניהלו קשר רומנטי.
הוועדה פועלת כאמצעי פיקוח מכוח האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים, עליה חתמה ישראל בשנת 1980 ואשררה ב-1991. המדינות החברות באמנה נדרשות לדווח אחת לארבע שנים לוועדת המומחים על התקדמותן ביישום הוראות האמנה. כמו כן נדרשות המדינות להגיש דו"ח תקופתי. בישראל נכתב הדו"ח על ידי היחידה להסכמים בינלאומיים ותביעות בינלאומיות במשרד המשפטים, בשיתוף עם משרד החוץ ומשרדי ממשלה רלוונטיים.
ועדת המומחים, בה חברה גם פרופ' רות הלפרין קדרי, ראש מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, מקבלת דו"חות גם מארגוני זכויות אדם במדינה, ונפגשת עם משלחות רשמיות מטעם המדינה על מנת לנסח את מסקנותיה והמלצותיה.בדו"ח שחיברה ציינה הוועדה כי היא "מודאגת מאוד" מהמדיניות הקיימת בישראל כלפי מהגרות עבודה שנכנסו להריון, לפיה עליהן לצאת מהמדינה עד שלושה חודשים מיום הלידה עם תינוקן, או לחילופין לשלוח את התינוק בחזרה למדינת המוצא. כל זאת על מנת להמשיך להחזיק באשרת העבודה.

כמו כן, הביעה הוועדה תחושה זהה כלפי מדיניות משרד הפנים האוסרת על נישואים וקיום מערכת יחסים אינטימית בין מהגרי עבודה. "באותה מידה מודאגת הוועדה מכך שנישואים או מערכת יחסים אינטימית בין מהגרי עבודה תוביל לביטול אשרת העבודה של בני הזוג", לשון הדו"ח. בנושא זה ממליצה הוועדה על ביטול מוחלט של מדיניות שלילת האשרות למהגרות עבודה שילדו או ניהלו קשר רומנטי.

עוד ציינה הוועדה כי היא "רואה בדאגה את מצבן הנחות של מהגרות עבודה בישראל, ובעיקר את תנאי העסקתן הקשים, לרבות עבודה מסביב לשעון וכפייתם של הסדרי העסקה הכוללים מגורים בבית המעסיק". בנוסף הובעה דאגה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון משנת 2009 בעניין יולנדה גלוטן, שהחריגה מתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה את עובדות הסיעוד.

הוועדה המליצה, בין היתר, כי ייאכפו כל חוקי העבודה של ישראל – לרבות בתחומי בריאות ובטיחות – גם ביחס למהגרות עבודה בכללן, ומהגרות עבודה בענף הסיעוד. כמו כן קוראת הוועדה להבטיח את גישתן של מהגרות עבודה לייעוץ משפטי ולאפשר להן לשאת ולתת עם המעסיק ולבחור אם יתגוררו בביתו או לא.

"על אף שישראל מציינת השנה 20 שנים לחברות באמנה, המלצות הוועדה מוכיחות שהיא רחוקה מלקיים את מחויבויותיה על פיה", אמרה עו"ד חני בן ישראל מעמותת קו לעובד, שהעבירה דו"ח לוועדה בנושא. בן ישראל הוסיפה כי "הוועדה איששה את טענותיה העקביות של עמותת קו לעובד בדבר תנאי העסקתן הקשים של מהגרות עבודה בסיעוד, וגינתה את החרגתן מתחולתו של חוק שעות עבודה ומנוחה. הוועדה קבעה עוד, כי במדינה שהתחייבה לקיים שוויון זכויות לנשים אין מקום למדיניות המענישה אותן בגין היריון ולידה".

לידיעה ב"הארץ"