05-07-2018

לאחר שנת עבודה אחת לפחות באותו מקום העבודה, עובד זכאי לדמי הבראה המבוססים על הותק שצבר במקום עבודתו. עובד שהשלים שנת עבודה, זכאי ל- 5 ימי הבראה בתעריף של 378 ₪ ליום.