04-08-2011

חנה זוהר, מייסדת קו לעובד, אחד מאיגודי העובדים שקמו במטרה לסייע לעובדים שההסתדרות לא מצאה לנכון לעזור להם מכל מיני טעמים, רואה במתרחש כעת תוצאה בלתי נמנעת. "המחאה שהתעוררה בכל עוזה הציגה את ההסתדרות בחוסר הרלוונטיות שלה, כתוצאה משנים של הזנחת מעמד העובדים", אומרת זוהר.

לכתבה המלאה בגלובס