23-03-2020
אני רק שאלה:
האם המעסיק שלי יכול לפטר אותי, כשאני בחופשת מחלה מזה 3 חודשים לאחר ניתוח?
המעסיק אומר לי שאין לו תפקיד בשבילי, שהוא יפטר אותי וייתן לי את המגיע לי לפי חוק אבל שאני צריכה לחתום על ויתור שימוע.

שלום,
לפי סעיף 4א' לחוק דמי מחלה, מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו בתקופה שבה הוא זכאי לדמי מחלה.
לפי לשון החוק, אם הסתיימו ימי מחלה של העובד והוא עדיין נעדר מעבודתו עקב מחלתו ניתן לפטר אותו, אולם לפי פסיקת בתי המשפט, יש לעשות זאת בתום לב. מעסיק שהמתין עד לתום תקופת המחלה של העובד ופיטר אותו מיד עם סיומה עשוי להיחשב כמי שמנצל את זכותו שלא בתום לב ושלא משיקולים ענייניים.
בנסיבות העניין שהצגת – שהמעביד התחייב לשלם את כל המגיע לך (כדאי שתקבלי זאת בכתב) – אין מניעה שתחתמי על ויתור השימוע.