05-06-2014
עניים, קשישים, עולים, פליטים, ילדים, קורבנות תקיפה מינית ועבירות קשות – אוכלוסיות רבות בארץ מתקשות להשיג ולממן סיוע וייצוג משפטי.
עמותת קו לעובד מסוקרת בכתבה שהופיעה באתר YNET  לצד שורה של גופים, עמותות וארגונים, שלקחו על עצמם לדאוג לשמירה על עיקרון השוויון הדמוקרטיה – ובהתנדבות.

 

 

לקריאת הכתבה באתר YNET:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4498895,00.html