14-05-2018

בחודש יוני תתקיים האסיפה הכללית של עמותת "קו לעובד" לשנת 2018.
האסיפה תתקיים ביום שלישי, ה19.6, בשעה 19:00, במשרדי קרן רוזה לוקסמבורג – רוטשילד 11, תל אביב

באסיפה, חברי העמותה יתכנסו על מנת לסקור את פעילות השנה החולפת, ולבחור את חברי הוועד המנהל וועדת הביקורת.

זכות הבחירה וההיבחרות מוקנית לחברים רשומים ששילמו דמי חבר שנתיים.

ניתן לשלם את דמי החבר בסך 100 ₪ לשנת 2018 במשרדי קו לעובד, באתר קו לעובד בטופס התרומה תוך ציון שהתרומה מיועדת לדמי חבר, או במשלוח צ'ק לקו לעובד, ת.ד. 2319 , תל אביב-יפו 61022.
חברים חדשים מתבקשים להגיש עד לתאריך 18.5.2018 את טופס ההצטרפות (http://bit.ly/2rGAELD) כמסמך סרוק לדוא"ל office@kavlaoved.dreamhosters.com וכן לשלם דמי החבר.