03-02-2014

בהמשך להודעה שפורסמה בתקשורת בנוגע להעסקת מבקשי מקלט מאריתריאה, סודן ומדינות אחרות, נבקש להבהיר, כי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ, ולפיה לא יאכוף את האיסור על העסקת מבקשי מקלט, עודנה בתוקף (בג"ץ 0203101)

להסבר המלא… (מעודכן – יוני 2018)