24-01-2019

בעקבות לחצים מצד המדינה, הדיין בעתירתנו למען הזכות של מהגרי עבודה לקיים זוגיות בישראל נאלץ לפסול את עצמו. לדעתנו אין שום חיוב משפטי לפסילה, ולכן היא פוגעת בקיום משפט הוגן.

כשסיפרנו לעובד שבשמו עתרנו על הפסילה, הוא שאל:
"הדיין נשוי לעובדת סיעוד?", והתשובה היא לא.
הוא הקשה, "הדיין נשוי לאישה מהודו?" וגם לכך נאלצנו לענות בשלילה.
"אז איפה ניגוד העניינים?"
אנחנו חייבים להסכים.

כך כתבנו בפתיחת התנגדותנו להדחתו של הדיין דורפמן: "יאמר כבר עתה: העוררים מתנגדים לפסילת המותב [הדיין], וסבורים כי בקשת המשיבה [רשות האוכלוסין] נגועה בשיהוי כבד, בחוסר תום לב ובשיקולים זרים, ואינה אלא ניסיון פסול, חסר תקדים, להלך אימים על בית הדין ולהרתיעו מפני הכרעה בערר שנושאו מדיניות פסולה ומסוכנת. מדהים לחזות, בערר שעניינו בין היתר חדירה מסוכנת לפרטיותם של מהגרי עבודה ולמערכות היחסים הזוגיות שלהם, כיצד נוקטת המשיבה שיטות זהות של חדירה לחיים האישיים והזוגיים של המותב השיפוטי עצמו, משל הייתה זוגיותו של כל מי שרגליו דרכו בלשכות המשיבה, עניין להפוך בו, להשתמש בו, ולהלך באמצעותו אימים."

לכתבתה של לי ירון

[תמונה: (ssalonso, Flickr, (CC BY-NC-SA 2.0]