06-05-2010

מאת: עמירם כהן, TheMarker

ההסתדרות נמצאת במשא ומתן מתקדם עם שר העבודה התאילנדי ועם הגורמים הרלוונטיים בישראל, לקבל לטיפולה את העובדים הזרים בחקלאות בתקופת שהותם במשקים החקלאיים בישראל.
לפי ההסכם המתגבש, תגבה ההסתדרות מכל עובד 7 דולר לחודש דמי טיפול (420 דולר לחמש שנים). התשלום ייגבה מראש בעת הגעתו של העובד לישראל לכל תקופת שהותו הקבועה ל-5 שנים.

מזכיר ההסתדרות החדשה בתל אביב גרשון גלמן, הממונה מטעם ההסתדרות על הטיפול בזכויות העובדים הזרים, אמר כי ההסתדרות מצויה בארבע השנים האחרונות במשא ומתן עם הגורמים התאילנדים ובראשם שר העבודה התאילנדי ועם הגורמים הרלוונטיים בישראל לקבל את הטיפול בעובדים, וזאת על בסיס המלצת משרד התמ"ת והמלצת ארגון העבודה הבינלאומי להעביר לידם את הטיפול בנושא.

עוד אמר גלמן כי בהסתדרות נתקלו במקרים חמורים ביותר של אי קיום הזכויות הסוציאליות האלמנטריות שמקנה החוק לעובדים הזרים בחקלאות. בין היתר נפגשו בשבוע שעבר עובד זר מנפאל שפוטר לאחרונה מעבודתו, לאחר שהועסק באחד הישובים החקלאיים בדרום 350 שעות עבודה בחודש במשך שנתיים וחצי וזאת בשכר של 10 שקלים לשעה ו-13 שקלים לשעה לכל שעות נוספות, כלומר בפחות מחצי שכר המינימום במשק.
עוד אמר גלמן כי חוקי העבודה במדינת ישראל לא נאכפים על מרבית המעסיקים של עובדים זרים בחקלאות: "העובדים הללו לא זוכים לפדיון ימי חופשה שנתית, לדמי הבראה, לפיצויי פיטורין ואין הפרשה לפנסיה כפי שהחוק מחייב: אנחנו לא נעמיד שוטר בכל כפר אבל נעמוד על כך שהעובד יקבל את מלוא זכויותיו על פי חוק".

עוד אמר גלמן כי "ההסתדרות תפעל לקבל על עצמה את הטיפול והסיוע לכל מהגרי העבודה המועסקים בכל הענפים במשק. אין מדובר במסתננים, אלא באורחים, שבאו לכאן לתקופת זמן קצובה, לסייע לענפים שאין בישראל כוח אדם מתאים או מספיק כדי לקיים אותם ולא נאפשר שהמעסיקים ימשיכו לקפח את העובדים הזרים בגלל חולשתם".

ככל הידוע, התאחדות חקלאי ישראל והתאחדות האיכרים מתנגדות בתוקף למעורבות ההסתדרות בטיפול בעובדים הזרים בחקלאות.

לכתבה ב TheMarker