10-04-2008

מאת: ענת שיחור אהרונסון, nrg

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר היום (ד') את הצטרפותה של ההסתדרות הכללית לתביעה ייצוגית נגד חברת השמירה "יבטח". את התביעה הגיש ארז חבושה בטענה כי החברה לא שילמה לו זכויות פנסיוניות.

יבטח טענה בכתב ההגנה שהגישה תחילה כי ההסכם הקיבוצי אינו חל על חבושה. ואולם לאחר שהוגשה הבקשה לתביעה ייצוגית שינתה יבטח את עמדתה וטענה כי קיים הסכם קיבוצי. במהלך זה ניסתה יבטח להדוף את התביעה הייצוגית, שכן חוק התובענות הייצוגיות קובע כי אין להגיש תביעה ייצוגית כשקיים הסכם קיבוצי.

ההסתדרות טוענת בבקשתה כי בעקבות פניית בא כוחו של התובע, עו"ד גל גורודיסקי, פנתה ליבטח וביקשה ממנה פרטים על קיום חובותיה לפי ההסכם הקיבוצי, שחל על פי הודאתה. אולם יבטח לא השיבה לפניותיה.

ההסתדרות טוענת כי התנהלות יבטח איננה בתום לב מאחר שמצד אחד היא עושה שימוש בהסכם הקיבוצי כמכשיר להדיפת התביעה הייצוגית ומנגד היא מתעלמת מההסתדרות. התנהגות זו, טוענת ההסתדרות, מאפיינת את המעסיקים בענף השמירה ומעצימה את הבעייתיות שנוגעת לכיבוד הסכמים קיבוציים בענף.

ההסתדרות מציינת בבקשה כי הפרת זכויות העובדים בענף השמירה הפכה תופעה שיש להוקיעה, ולכן חשוב כי תישמע עמדת ארגון העובדים בעניין זה.

עו"ד גל גורודיסקי, המייצג את התובע בתביעה הייצוגית, אמר כי יש חשיבות עצומה להצטרפות ההסתדרות להליך. "הגשת התובענה הייצוגית היא שהביאה את יבטח להודות בקיומו של ההסכם הקיבוצי וכתוצאה מכך למהלך בו נקטה ההסתדרות".

עם זאת, מדגיש עו"ד גורודיסקי כי עמדת ההסתדרות אינה מבטלת את הצורך בתביעה הייצוגית. "עתה תדאג ההסתדרות לאכיפת ההסכם הקיבוצי ואילו פיצוי על הפרות העבר ראוי שיתברר במסגרת התביעה הייצוגית מאחר שעד להגשת התביעה הייצוגית לא היה בפועל הסכם קיבוצי".