28-04-2013

הודעה על מועדי סגירת המשרדים בחגים

ביום רביעי 1/5/13 נציין את האחד במאי. ביום זה משרדי קו לעובד יהיו סגורים.

ביום שלישי 14/5/13 ערב חג השבועות לא תתקיים קבלת קהל.

ביום רביעי 15/5/13 חג השבועות, המשרדים יהיו סגורים.

מאחלים חגים שמחים,

צוות "קו לעובד"