29-08-2017

בשבוע שעבר העבירו עובדי קו לעובד סדנת זכויות עובדים ייעודית לקבוצת נשים פלסטיניות המועסקות בישראל – רובן הגדול בענף החקלאות. המפגש נערך במסגרת שת"פ בין מספר גורמים, ביניהם "האיחוד הכללי לאישה" מהמועצה המקומית ג'נין.

נשים פלסטיניות המועסקות על ידי ישראלים, בשטחים ובתוך ישראל, סובלות ככלל מהפרה בוטה של זכויותיהן הבסיסיות – שכר יומי או שעתי הנמוך משמעותית משכר המינימום הקבוע בחוק, אי-תשלום גורף של זכויות סוציאליות; אין ימי חופשה, אין דמי חגים, אין ימי הבראה, אין הפרשות לפנסיה או לפיצויים, וגם אין תשלום שעות נוספות. בנוסף, הן מועסקות על פי רב דרך קבלני משנה אשר גוזרים בתורם קופון נוסף מהכנסתן הדלה.

יתרה מכך, חלק ניכר מהעובדות הפלסטיניות הן נשים מבוגרות מעל גיל חמישים, ואינן נדרשות להחזיק בהיתר כניסה לעבודה בישראל – אך כתוצאה מכך גם אינן נרשמות כמועסקות במדור התשלומים של רשות האוכלוסין הישראלית, ובהתאם הן אינן מקבלות תלושי שכר אותם מנפיקה לפי חוק הרשות. דפוסי ההעסקה הלא מתועדת פוגעים במובהק ביכולתן של העובדות לדרוש זכויות אשר נגזלו מהן מהמעסיק. גם במקרה של אירוע קשה כגון תאונת עבודה, על העובדות מוטלת חובת ההוכחה שהעסקתן אכן התקיימה, על מנת שיוכלו לקבל טיפול רפואי במימון הביטוח הלאומי, פיצויים או קצבה במקרה של פגיעה בפרנסה, ועוד שורה של זכויות אשר החוק היבש מקנה אך היכולת לממש קשה ועד בלתי אפשרית.

נשים פלסטיניות נמצאות בשולי השוליים של החברה העובדת, ושקיפותן חוצת גבולות – הן סובלות מאפליה מגדרית ואפליה על רקע לאום גם יחד. נשים אלו פגיעות במיוחד לניצול בתעסוקה, ודרכי הגישה לרשויות שאמורות להגן עליהן מפניו רצופות מהמורות. כפי שציינה בסדנה אחת המשתתפות – "להשתכר 120₪ ליום ולחזור הביתה משמעותו להיות ברת מזל". אנו בקו לעובד מברכים על שת"פ הנוכחי ומקווים להגיע לנשים נוספות אשר עבורן ההכרות עם זכויותיהן והייעוץ כיצד לנהוג כדי לצמצם את יכולות הפגיעה בהן בדפוסי ההעסקה הנצלניים בשוק, הם חיוניים ומהווים כלי מרכזי להגנה עצמית.

תודה לערפאת עמרו ועבד דארי שהעבירו את הסדנה מטעם קו לעובד.