22-09-2014
תגובת ארגוני זכויות האדם לפסיקת בג"ץ:
"הזמן לפתרון אמיתי שיטיב עם תושבי דרום ת"א ומבקשי המקלט"
 
תגובת המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף –  ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, קו לעובד, רופאים למען זכויות אדם ואמנסטי אינטרנשיונל ישראל:
 
"בית המשפט הבהיר היום פעם נוספת, באופן חד משמעי וחריף, כי המדיניות כלפי מבקשי מקלט לא יכולה להסתכם בכליאה המונית של אנשים חפים מפשע או הזנחה מוחלטת של הנושא. אנו קוראים לממשלה: זה הזמן לפעול באופן אמיתי למען תושבי דרום תל אביב ומבקשי המקלט גם יחד – על ידי השקעת כספים בשיפור שירותי הרווחה, הבריאות, והדיור במקומות המאכלסים מבקשי מקלט, ויצירת פיזור טבעי של הקהילות על ידי הענקת רישיונות עבודה מוסדרים ותמריצים לבעלי עסקים ברחבי הארץ". 
 
בפסק הדין שניתן היום קבעו שופטי בג"ץ ברוב של 7 מול 2, כי מתקן "חולות" ייסגר בתוך 3 חודשים וכי עד לסגירתו, מי שיוחזקו בו יתבקשו להתייצב פעמיים ביום במקום שלוש. כמו כן בוטל הסעיף לפיו ניתן להחזיק במשך שנה בכלא "סהרונים" מבקשי מקלט שנכנסו לישראל לאחר החלת החוק".
 
"הלב מבין את הקשיים, אך הדעת אינה סובלת את הפתרון שנבחר" (השופט פוגלמן, מתוך פסק הדין)