15-10-2007

מאת: קו לעובד

בין השנים 2003-2006 לא קיבלו מהגרי עבודה 2.5 נקודות זיכוי עת שילמו מס הכנסה. בסוף 2006 הוחלט על החזרת הזיכוי רטרואקטיבית. בעקבות מאבק  של עמותת קו לעובד, הוחלט שמעתה יזכו העובדים לנקודות הזיכוי באופן קבוע(לאחר שב- 2007 היה ניסיון נוסף לשלול מהם את נקודות הזיכוי).

לעמותה מגיעות פניות של עובדים הזכאים לקבל את החזרי המס (שעשויים להגיע לאלפי שקלים) – אשר מעסיקיהם נוטלים מהם את הכספים. לא אחת הטענה של המעסיקים הינה ש"הסכמנו עם העובד/ת על שכר נטו – ועל כן עתה כשמקבלים החזרים, אנחנו זכאים להחזר ולא העובד/ת".

טענה זו אינה יכולה לעמוד מכמה סיבות :

על פי סעיף 141 לפקודת מס הכנסה, מעסיק המסכים עם עובד כי שכרו יהיה שכר נטו (להבדיל משכר ברוטו), חייב להציג את ההסכם לפקיד השומה תוך 30 יום מיום החתימה על ההסכם, ולקבל את אישורו לכך. הואיל ומעסיקים אינם נוהגים לעשות זאת, הרי שאינם יכולים לטעון  כעת שהוסכם ביניהם כי שכר העובד/ת הוא שכר נטו ולא ברוטו. בנסיבות אלה, החזרי המס מגיעים לעובד/ת ולא למעסיקים.

מעבר לכך, במקרים רבים השכר המשולם לעובד הזר נופל משכר המינימום, ובנסיבות אלה המעסיק בוודאי שאינו יכול ליטול כעת מהעובד גם את החזרי המס שלו.