31-07-2008

הבוקר הגשנו בקשה לצווי מניעה זמניים, נגד פיטוריהם של 38 עובדים פלסטינים המועסקים בהתנחלויות, אשר פוטרו לאחר שהעזו לתבוע את מעסיקותיהם – חברות המפעילות מפעל טקסטיל באזור התעשייה ברקן – לשכר מינימום ולזכויות המגן בעבודה; וכחודש בלבד לאחר שעמותת קו לעובד פנתה בשמם בתלונה למשרד התמ"ת בגין ביצוע עבירות חמורות על חוקי העבודה, ובראשם חוק שכר המינימום וחוקי הבטיחות.
בבקשה עתרנו להשבתם של העובדים לעבודתם עד להכרעות בתביעותיהם העיקריות. טענו, כי פיטוריהם של המבקשים אינם חוקיים, משהם עומדים בניגוד להוראות סעיף 28א לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 וכן בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997. בסיום הבקשה, אמרנו, כי "המצב המביש בו תנאי העבודה של פלסטינים המועסקים במפעלים ישראליים בהתנחלויות אינם נאכפים כלל ועיקר, מביא מעסיקים דוגמת המשיבות לעשות בעובדים כרצונה: תרצה – תשלם להם שליש משכר המינימום, תרצה – תעסיק אותם בתנאים לא בטיחותיים תוך פגיעה בבריאותם, תרצה – תשליך אותם מהמפעל רק בשל כך שהעזו להתלונן על הפגיעה בשכרם. תפקידו של בית דין נכבד זה, לשוב ולצקת תוכן לחוקי העבודה, לזכויות הבסיסיות ביותר, ולשלוח את זרועות הצדק גם למקומות הנידחים ביותר. מקומות בהם, במשך זמן ניכר, איש הישר בעיניו יעשה".