02-12-2007

מאת: רותי סיני, הארץ

הממשלה תספק דיור לקורבנות סחר בבני אדם ותעניק מדי שנה עיטורים לאנשים או גופים שתרמו למאבק בסחר בבני אדם – החלטות בנושאים אלו יתקבלו היום בישיבת הממשלה, שגם צפויה לאשר שתי תוכניות למאבק בסחר בבני אדם למטרות זנות ולמטרות עבדות.

לפי ההחלטה שתוגש לאישור הממשלה, ישכור משרד הרווחה שלוש דירות שבהן ישוכנו אזרחים זרים שהועסקו בזנות, בעבודה בכפייה או נסחרו לצורך קצירת איברים או הולדת תינוקות. המשרד גם יקים מרכז שיקומי לסיוע נפשי. תקציב הפרויקט יהיה 4.2 מיליון שקלים.

ישראל, כמו ארה"ב, החליטה להעניק עיטורים לאנשים או גופים שתרמו למאבק בסחר בבני אדם. על פי ההצעה, יוענקו שלושה עיטורים – למשרד ממשלתי, לארגון ציבורי ולאדם פרטי. ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים תבחר את הזוכים. העיטורים יוענקו ב-2 בדצמבר בעוד שנה, היום שבו מציינים בעולם את ביטול העבדות.

להחלטת הממשלה