23-01-2014

"לא כל בתי הכלא הם מתקן מיוחד בנגב, ולא כל הכלואים "זוכים" לצו כליאה מטעם המדינה. ישנן אסירות שהמדינה מנתבת לבית הכלא הייחודי שלהן בלי צו ובלי זינזאנה, ושאין צורך בגדרות כדי לשמור שלא יברחו. האסירות הללו הן עובדות סיעוד זרות בישראל"

 

רועי וגנר, חבר הועד המנהל של "קו לעובד", מספר על הכלא השקוף של עובדות הסיעוד, בטור שהתפרסם באתר "העוקץ"