14-12-2009

ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) והוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם (UNCESCR) דורשים הכרה מיידית בארגון מהגרי העבודה והגנה רחבה יותר על מהגרים בקוריאה הדרומית.

הוועדה לחופש ההתאגדות של ארגון העבודה הבינלאומי (CFA) והוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם פרסמו בשבוע החולף המלצות חשובות בנוגע למצבם של מהגרי עבודה בקוריאה הדרומית.

המלצת הוועדה לחופש ההתאגדות, שאומצה על ידי הוועד המנהל של ארגון העבודה הבינלאומי ב 18 בנובמבר, מאשררת את זכותם של כלל מהגרי העבודה, ללא קשר למעמדם החוקי, להקים איגודים מקצועיים ולהצטרף אליהם, וקוראת לרישום מיידי של ארגון מהגרי העבודה (MTU). כמו כן, ההמלצה חוזרת על המלצה קודמת של ה CFA, לפיה על ממשלת קוריאה הדרומית להביא לסיום פעולות כגון מעצרים ממוקדים וגירושים המטרפדות את פעילות הארגון.

דו"ח הוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות אשר אומץ ב-20 לנובמבר במסגרת ההתכנסות ה- 43 של הוועדה קורא לבחינה מחדש של מערכת אשרות העבודה בקוריאה הדרומית במטרה להגביר את ההגנה על זכויות העבודה של מהגרים. בנוסף פונה הדו"ח לממשלת קוריאה ליישם את החלטת בית הדין הגבוה בסיאול מה 26 לפברואר שקבע כי ל MTU מעמד חוקי של ארגון עובדים.

הדיווחים הללו מסמנים בבירור הכרה מלאה בהפרות המחפירות של זכויות עובדים מהן סובלים מהגרי עבודה בקוריאה הדרומית. יתרה מזאת, הם מאששים את זכותם של כלל מהגרי העבודה להתאגד, ועל כן מהווים ניצחון חשוב למהגרי עבודה, לא רק בקוריאה הדרומית אלא גם ברחבי העולם.

המאבק של ארגון מהגרי העבודה (MTU) לחופש ההתאגדות:

ארגון מהגרי העבודה נוסד באפריל 2005 בידי מהגרי עבודה ולמענם, ללא קשר למעמדם החוקי. מאז היווסדו של הארגון מסרב משרד העבודה בדרום קוריאה לרשמו כארגון עובדים חוקי בטענה שחופש ההתאגדות של מהגרי עבודה ללא מעמד חוקי אינו מעוגן בחוקי קוריאה הדרומית. ב 7 בפברואר 2006 מצא בית הדין הגבוה של סיאול שטענות הממשל אינן מבוססות, ופסק שזכותם של מהגרי עבודה ללא מעמד חוקי להתאגד או להצטרף לארגון כלשהו על פי בחירתם מעוגנת בחוקה ובחוק העבודה הדרום קוריאני. על כן יש להכיר במעמד החוקי של MTU כאיגוד. משרד העבודה, העומד בסירובו להכיר בפסיקה זו, הגיש עתירה לבית המשפט העליון, וזה טרם פסק בנושא. במקביל החמירה הממשלה את הדיכוי נגד MTU, ואסרה וגירשה פעמיים את הנהלת הארגון: בפעם הראשונה בדצמבר 2007 ובפעם שנייה במאי 2008. על אף המתקפות הללו ממשיך MTU בפעילותו כארגון עובדים מתוך השקפה שלכל העובדים, ללא קשר למעמדם, הזכות להקים איגודים מקצועיים או להצטרף אליהם על פי בחירתם.

מערכת אשרות העבודה בדרום קוריאה

מערכת אשרות העבודה היא המנגנון המרכזי המפקח על עבודתם של מהגרים רשומים בקוריאה הדרומית. מערכת זו זכתה לביקורת מצד ארגונים אזרחיים בדרום קוריאה ובקהילה הבינלאומית על שהיא יוצרת אפליה והפרה של זכויות, משום שהיא מגבילה מאוד את החופש של המהגרים להחליף מקומות עבודה, תולה את המשך חוזה העסקה או את ביטולו בשיקול דעתם הבלעדי של המעסיקים, ולמעשה יוצרת יחסים בלתי שוויוניים בעליל בין מעביד לעובד.

למידע נוסף לחצו כאן