27-04-2017

מסתבר שגם מהגרי עבודה נטולי רישיון יכולים לשמש קבלני משנה נוחים לחברות הביצוע הגדולות בענף הבניין. כשזה מגיע להלנת שכר והפרה בוטה של זכויות העובדים אפילו קל יותר להתנער מהם. ומי שילם את המחיר ועבד חצי שנה בעבודה מפרכת בלי לראות גרוש…?

דניה סיבוס (כן כן, שוב) שכרה את שירותיו של לין, מהגר עבודה סיני וקבלן מטעם עצמו שהנפיק קבלות דרך חברת "נובה הפקות", ו'סידר' עבודה למבקשי מקלט בפרוייקט היוקרה "סביון באגם". את משכורות העובדים שילם לין בשחור, עד… שהפסיק לשלם. מנהל העבודה של דניה סיבוס "לא רוצה לגעת בלכלוך"

כתבתו של גור מגידו, כאן: בלי רישיון ובלי שכר: השלדים בפנטהאוז של דניה סיבוס