21-03-2017

כיצד הפכה קבלת כספי הפיצויים למשימה בלתי אפשרית?

"לצורך מילוי הטופס המקוון יש צורך להכניס את מספר החשבון בו מצויים כספי הפיקדון, אך העובדים אינם יודעים אותו ומתקשים לקבלו. בנוסף, הטופס זמין בעברית בלבד. הרשות מפנה את העובדים לחברות הסיעוד, אך אלה אינן יודעות במקרים רבים לסייע לעובדים במשיכת כספי הפיקדון. גם אם הפיקה אישור תשלום, מסרבת הרשות למסור אותו ישירות לעובד"

קראו את כתבתו של אילן ליאור בהארץ על נבכי הבירוקרטיה בנוהל ש'מסדיר' את משיכת כספי הפיקדון עם סיום ההעסקה וחזרתן לארצן של מהגרות עבודה בסיעוד: "המדינה מקשה על עובדי סיעוד זרים לקבל כספים של הביטוח הלאומי המגיעים להם"