02-04-2007

מאת: צבי לביא, Ynet

הממשלה אישרה היום תוספת של 3,000 עובדים זרים לחקלאות, לפי המלצות ועדת דינור, בדגש על המשקים החקלאיים בפריפריה. משקים אלה יזכו לכמות נוספת של זרים מעבר למכסה שנקבעה לענף כולו, לפי קריטריונים מיוחדים שייקבעו.

הממשלה החליטה כי על משקי הפריפריה לא יחול התנאי של העסקת עובד ישראלי על כל עובד זר שיידרש, כפי שנקבע לגבי המשקים במרכז הארץ. זאת בהכרת הקושי להשיג עובדים ישראליים הרחוקים מהמרכז.

המחסור בידיים עובדות מהווה את החסם העיקרי להתפתחות הייצוא החקלאי מהפריפריה, והמכסה הנוספת נועדה לענות על הצורך הדחוף והמיידי של המשקים לגייס באזורים אלה בעיקר את כוח האדם המקצועי והמיומן הדרוש לפיתוח גידולים לייצוא.

יו"ר פורום חקלאי הפריפריה, שמואל רייפמן, אמר כי אלפי משקים חקלאיים סובלים ממצוקת כוח האדם, ויישום מהיר של החלטת הממשלה יחזק את ההתיישבות באזורי הארץ בעלי החשיבות האסטרטגית והחברתית.