12-05-2008

מאת: גיא ליברמן, הארץ

<<נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש, שינחת השבוע בישראל, היה עתיד לשמוע על 5,000 פועלים פלשתינאים שהממשלה התירה את כניסתם לעבוד בישראל, כמחווה של רצון טוב. אלא שככל הנראה הנושא ירד מהפרק. הסיבה: הממשלה אמנם החליטה, אך הביצוע נראה רחוק מלהתממש בשטח.

לפני שבוע היתה אמורה להתכנס ישיבה מיוחדת של בכירים במשרדי האוצר, התמ"ת, הביטחון והשיכון והבינוי כדי לדון ביישום ההחלטה, אך זו בוטלה ונדחתה. החלטת הממשלה ב-13 באפריל קובעת, בין היתר, כי תותר כניסתם של 5,000 פועלים מעבר ל-14 אלף בעלי אשרות העבודה כיום. החלטה זו משמעותית במיוחד לענף הבנייה, הסובל ממחסור בידיים עובדות. על כן התאחדות הקבלנים היתה בין הגופים הבולטים שדחפו להקלה. בהחלטה נקבע כי "שר התמ"ת ושר הביטחון יפעלו באופן מיידי ליישומה", וכי "ההחלטה תיבחן מחדש מעת לעת, ובכל מקרה פעם בשנה". מכיוון שבהחלטה לא נאמר אילו ענפים יוכלו לקלוט את הפועלים, נקבע כי תתקיים ישיבה באחריות משרד האוצר, שאכן קבע ישיבה ליום ראשון שעבר בלשכת השר רוני בר-און, אלא שזו בוטלה.

האוצר התנגד נחרצות
הסיבה הרשמית לביטול: "התארכות בישיבת הממשלה". "באוצר יש מי שמאוד לא אוהב את ההחלטה הזו, ולכן הם עושים את כל מה שהם יכולים כדי לעכב את ביצועה בשטח", טוען בכיר בתמ"ת, שמוסיף כי "האוצר התנגד נחרצות להחלטת הממשלה בטענה כי העסקת עובדים פלשתינאים פוגעת בכניסתם של עובדים ישראלים לענף הבנייה". עם זאת, יש לציין כי התגובה הרשמית של משרדי התמ"ת והבינוי והשיכון היא כי הישיבה אכן בוטלה עקב התארכות ישיבת הממשלה.

באוצר מודים כי החלטת הממשלה אינה לרוחם, אך טוענים כי הם אינם מעכבים את ביצועה: "כניסת עובדים פלשתינאים לענף הבנייה עומדת בניגוד למדיניות הממשלה בכל הקשור לשוק העבודה בענף, והיא בעלת השלכות שליליות מרחיקות לכת על תעסוקת ישראלים בענף ועל המאמץ לנתק או לכל הפחות להקטין למינימום את התלות בעובדים לא ישראלים שעלות העסקתם נמוכה ביחס לעמיתיהם הישראלים", אומרים באוצר. "יתרה מכך, תנודתיות היצע העבודה של עובדים פלשתינאים הנובעת מאי היציבות במצב הביטחוני גורמת לאי-ודאות בענף הבנייה ועלולה, בעתות של משבר ביטחוני והטלת סגר או הגבלות אחרות על יהודה ושומרון, להותיר את הענף עם מחסור בידיים עובדות. מחסור זה אף עלול ליצור לחצים לכניסה מחודשת של עובדים זרים שאינם פלשתינאים, ובכך לסכל את התהליך הנוכחי של הוצאת העובדים הזרים מענף הבנייה".

באוצר טוענים כי "בר-און מוביל במסגרת האג'נדה החברתית כלכלית של הממשלה מדיניות שתכליתה הסדרת נושא העובדים הזרים וצמצום מספרם לאורך זמן. החלטת הממשלה בנושא העובדים הפלשתינאים לא קבעה לאילו ענפים הם ינותבו. היות וקיימת מחלוקת בעניין זה בין המשרדים, שר האוצר ביקש לכנס ישיבה עם השרים הרלוונטיים, אך עקב אילוצי לו"ז ביקשו המשתתפים לדחות את הפגישה. השר נעתר לבקשה ודיון נוסף נקבע לתחילת החודש הבא".