05-02-2008

מאת: רותי סיני, הארץ

החשב הכללי באוצר, שוקי אורן, הזהיר כי יחלט את הערבויות של חברת "מודיעין אזרחי" ויפסיק את כל החוזים שלה עם משרדי הממשלה, אם החברה לא תקיים התחייבות שנתנה בכתב לאוצר לשלם למאבטחים מיליוני שקלים שהיא חייבת להם. החברה היא אחת מספקיות האבטחה הגדולות של הממשלה.

בעקבות התרעה התחייבה "מודיעין אזרחי" תקדימית להפקיד בנאמנות חמישה מיליון שקלים שאותם תוכל המדינה לשלם לעובדים אם החברה לא תעשה זאת. אורן גם דרש מהחברה למנות רואה חשבון חיצוני שיבדוק מה השכר וההטבות המגיעים לכל מאבטח. אורן מינה צוות מטעמו שיפקח על תיקון הליקויים.

"המדינה לא תעמוד בקשר חוזי עם חברות שיפרו את חוקי העבודה", אמר אורן. "משרדי הממשלה צריכים להוות דוגמה ומופת לניהול יחסי עבודה תקינים ולעמידה מוחלטת בחוקים גם כאשר מדובר בחברות קבלניות".

בשנה שעברה, בעקבות ביקורת של משרד החשב הכללי, נמצא כי "מודיעין אזרחי" הפרה באופן שיטתי את זכויות המאבטחים וחייבת להם כ-15 מיליון שקלים. הנהלת החברה התחייבה להחזיר את הכסף אולם מבדיקה חוזרת שערך המשרד, התברר כי לפחות מחצית הכסף לא הוחזר.

עורך הדין ערן גולן, שמוביל את המאבק לזכויות עובדי חברות השמירה, הגיש באחרונה תביעה על סך 200 אלף שקל נגד "מודיעין אזרחי" בשם אדם שעבר כמאבטח שרים. לפי התביעה, למרות התחייבותה של החברה להשיב למאבטחים את הכסף המגיע להם, החברה האשימה את המאבטח שדרישותיו הם ניסיון "להוציא כספים שלא על פי החוק". החברה סירבה לשלם למרות שנמצא כי היא חייבת לעובדים שהועסקו במשרד הביטחון 1.4 מיליון שקלים.