22-02-2017

מחר (חמישי) צפויה להתקיים שביתת אזהרה בת יממה של כ-1,200 מנופאים המאוגדים בהסתדרות. השביתה מגיעה לאור התקיעות במו"מ עם התאחדות בוני הארץ על הכרה במנופאים כתת-ענף בבניין וחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי העסקתם ובטיחותם באתרים.

תפקיד המפתח אותו ממלאים מנופאים באתרי בניה הוביל לכך שעל אף היותה של השביתה מצומצמת ומוגבלת למנופאים בלבד, חברות הבניה חוששות מהשלכותיה ומפעילות לחצים כבדים על עובדיהם להימנע מלשבות. הגדילה בחוצפתה דניה סיבוס אשר בכיר מטעמה שלח שלשום פניה 'אישית' למנופאים העובדים בחברה, בה הוא מתריע כי השביתה תגרום נזק רב לחברה וכי הוא "מזכיר להם" שימי השביתה לא יומרו לימי חופשה ואלו שישבתו לא יקבלו עליהם משכורת. פניה ברוח דומה נשלחה ככל הנראה גם הבוקר לעובדים, הפעם מטעם מנכ"ל החברה בעצמו.

ההסתדרות הכריזה כי תקיים מחר כנס לשובתים בתל אביב, וכי מנופאים אשר ישתתפו בו יהיו זכאים לתשלום עבור יום השביתה מהקרן הייעודית של ההסתדרות. קשה להעריך כמה מנופאים, בודדים באתרי בניה, מפוזרים ברחבי הארץ, יוכלו לעמוד בלחצי המנהלים ולשבות במסגרת הקריאה, אך יש לקוות כי הגב הארגוני שמבטיחה ההסתדרות יישאר איתן ושבמקרה הצורך יושבת ענף הבניין כולו – לא רק בסולידריות עם המנופאים, אלא בעיקר למען בטיחות כל העובדים בענף.

לקריאת כתבתה של לי ירון בהארץ, "המנופאים פותחים בחמישי בשביתת אזהרה של יממה"