13-06-2019

כלום לא השתנה: לפני 3 שנים נחשפו בדו"ח של הכנסת נתונים חמורים על חקירות המשטרה בתאונות עבודה בבניין ועל מיעוט כתבי האישום שמוגשים על ידי פרקליטות המדינה.

מאז הבטיחו הרשויות הבטחות רבות, שכללו נוהל עבודה משותף לרשויות (המשטרה, מנהל הבטיחות, פרקליטות המדינה) שייעל את חקירת התאונות וכן מעקב מצד פרקליט המדינה אחר יישום הנוהל.

היום אנו חושפים בעיתון "הארץ" את הנתונים שקיבלנו.

וניאלץ לשוב ולומר: כל עוד אין חקירה, ואין מיצוי דין, אין הרתעה, ועובדי הבניין ימשיכו לשלם בחייהם.

לכתבה המלאה של לי ירון.