03-06-2014

ביום רביעי, ה 28.5 נדון המתווה הראשוני לביטול ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות אשר פורסם לאחרונה על ידי משרד הכלכלה. בנייר עמדה מטעם ארגוני הפורום לאכיפת זכויות עובדים (האגודה לזכויות האזרח בישראל, איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי, קו לעובד והקליניקה לזכויות עובדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב) מזהירים הארגונים כי המתווה המוצע נוטה לטובת המעסיקים, וצפוי להכשיר העסקה מסביב לשעון.

 

עמדת ארגוני הפורום היא כי בעקבות המתווה קיים חשש כי מסגרת השעות המקסימלית של 244 שעות צפויה להפוך לנורמה בענפים ובמקומות עבודה מסוימים, באופן שיפגע ברווחת העובדים. הארגונים טוענים כי המטרה בבסיס המתווה אינה הגברת הגמישות אלא הכשרת ההעסקה בשעות ארוכות והפחתת עלויות העבודה. גם אם ייקבע הסדר להעסקה גמישה, עליו לכלול מערך איזונים ובלמים שישקף את טובת העובדים ורווחתם, ועליו להינתן באופן מצומצם.

 

עוד נכתב בנייר העמדה כי "אין מנוס מלהטיל ספק של ממש בצורך הממשי ב"התאמת החוק" ו"הגמשתו", כאשר הניסיון מלמד כי בשם אותם ערכים של גמישות והתאמה למציאות, נוספו לשוק העבודה הישראלי עוד ועוד דפוסי העסקה פוגעניים, הופחתו עלויות ההעסקה תוך שהועלה באופן דרמטי הזמן המוקדש לעבודה על חשבון פנאי ומשפחה, וכאשר קבוצות עובדים הודרו בשיטתיות מסל הזכויות הבסיסי. בשם אותם ערכים של גמישות והתאמה, חדרו לשוק העבודה תבניות העסקה שיועדו לתת למעסיקים גמישות ניהולית, אולם בפועל יצרו שכבת עובדים בלתי מוגנת. גם במקרה זה, התחושה הנוצרת היא כי הגמישות הניהולית אינה אלא ערך שמאחוריו עומד רצון המעסיקים להפחית את עלויות ההעסקה ולייצר שליטה נרחבת בזמן בו העובד עומד לרשותם."

 

לפי עו"ד מיכל תג'ר מארגון קו לעובד, "אמנם הארגונים החברים בפורום מסכימים לכך שאין להמשיך במצב הקיים בו מתקיימת העסקה גורפת בשעות נוספות מכוח היתרים בטלים, ועם זאת אנו מוצאים את המתווה שהוצע בלתי מאוזן באופן מובהק ומשקף אך ורק את צרכי המעסיקים. המתווה החדש, אשר צפוי להכשיר העסקה מסביב לשעון, יפגע בפנאי, במשפחה, ברווחה ובבריאות, וישפיע על היצע עובדים וכושר המיקוח של מועמדים לעבודה.

לקריאת עמדת ארגוני הפורום לאכיפת זכויות עובדים למתווה הראשוני לביטול ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות