14-04-2008

מאת: רותי סיני, הארץ

כמעט שלוש שנים לאחר החלטת הממשלה ולאחר חודשים ארוכים של דחיות, תופעל בשבועות הקרובים שיטת העסקה חדשה בענף החקלאות שמטרתה לצמצם למינימום את האפשרות של מתווכים ומעסיקים לעשוק עובדים תאילנדים. עיקרי התוכנית – הגבלה משמעותית של דמי התיווך שמשלמים תאילנדים המבקשים לעבוד בישראל, והגברת הפיקוח הבינלאומי על חברות התיווך.

לפי ההסדר החדש, חברות התיווך שמספקות פועלים לחקלאים ישראלים יורשו להביא אותם רק באמצעות ארגון ההגירה הבינלאומי (IOM), גוף המסונף לאו"ם. החברות הישראליות יידרשו לחתום על הסכם עם משרדי הארגון בתאילנד להסדרת הקשר עמו, הן יורשו לגבות מהעובדים לא יותר מ-3,135 שקלים ומסכום זה יידרשו להעביר לארגון 250 דולר בעבור תהליכי מיון וגיוס העובדים בתאילנד. סכומים אלה לא יכללו בדיקה רפואית שמחירה 70 דולר ומחיר כרטיסי הטיסה.

לפי ראיונות שערכו מתנדבי "קו לעובד", בשנת 2007 שילמו עובדים תאילנדים דמי תיווך שהגיעו ל-8,800 דולר וכ-65% מהכסף הועברו לחברות ישראליות. חלקן הפרישו מרווחיהן 1,000-1,500 דולר על כל עובד שהחקלאים הזמינו באמצעותן.

לפי חוזר שמתפרסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת, מטרת התוכנית החדשה "למנוע ניצול לרעה של עובדים זרים וגביית עמלות מופרזות… התוכנית תספק שירותי גיוס הוגנים ושקופים". מטרת התוכנית גם לצמצם את תמריץ המתווכים ללחוץ להבאתם ארצה של עובדים זרים.

כיום אין כל פיקוח על דמי התיווך ובשנתיים האחרונות הם אף עלו בעשרות אחוזים. משמעות הדבר שבשנה ואף בשנתיים הראשונות עובדים הפועלים רק כדי להחזיר את החוב לבנק או לגורמי השוק האפור שמהם לוו את הכסף לשלם למתווכים. שעבוד זה מגביל את יכולתם לדרוש שכר ותנאי העסקה נאותים מחשש שהמעסיק הישראלי יפטר אותם.

בהליך החדש, תאילנדים שיבקשו לעבוד בישראל יפנו למשרד העבודה בבנגקוק, שיפנה אותם ל-IOM. משרד הארגון ימיין את הפונים ויתאים אותם לדרישות לעובדים שיעבירו להם המתווכים הישראלים. חברות התיווך יפגשו את העובדים עם הגעתם, יסייעו להם להגיע למעסיקים ויעזרו לעובדים שרוצים להחליף מעסיק.

ב"קו לעובד", שדוחפים זה שנים להסדרים דומים בין ישראל לארגונים בינלאומיים או למדינות זרות כדי למגר את ניצול העובדים, מברכים על יישום התוכנית. לפי הערכת העמותה, מדי שנה גוזלים מתווכים ומעסיקים כמיליארד שקלים מעובדים שבאים ארצה לעבוד באופן חוקי.

לפי המלצות של ועדה בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין, אשר פורסמו בשבוע שעבר, חתימה על הסכמים דומים עם מדינות אחרות תהיה תנאי להבאת עובדים לישראל החל מיוני. הממשלה קיבלה החלטה דומה בעבר. עם זאת, אין מדובר בהכרח בהסכמים בין המדינה למדינות המוצא. למשל, ממשלת ישראל אינה חתומה על ההסכם בין ממשלת תאילנד לארגון ההגירה הבינלאומי, אך היא מפקחת על יישומו.