26-02-2014

קו לעובד מציג קובץ זכויות קצר ומעודכן של הזכויות הנצברות לעובדת בתקופת העדרותה מעבודה בשל חופשת לידה. הקובץ מתייחס לנושאים כגון פיצויי פיטורין, הפרשות לקרן פנסיה, קרן השתלמות או ביטוח מנהלים, דמי מחלה, דמי הבראה וחופשה שנתית.

 

את כל המידע ניתן למצוא בקובץ – זכויות בעת חופשת לידה .