18-09-2017

בית המשפט העליון פרסם בשבוע שעבר שתי החלטות הרסניות לשוק העבודה הישראלי, לעשרות אלפי מבקשי מקלט ולמעסיקיהם: אחת ההחלטות משיתה תשלומי מס עצומים על מעסיקי מבקשי מקלט באופן רטרואקטיבי, וההחלטה השנייה מאפשרת מערכת העסקה של מכרזי הפסד עם חברות המעסיקות מבקשי מקלט.

החלטות בית המשפט העליון תתרומנה להחרפת העוני, לפיטורי אלפי עובדים, להעסקת רבים מהם בניגוד לחוק ולפגיעה קשה בזכויותיהם. שוק העבודה ה"שחור" והמאולתר יתפח, עובדים רבים יותר יועסקו ללא תלושי שכר, ללא תיעוד, באופן שימשוך מטה את כלל שוק העבודה בישראל. ההתעלמות המכוונת, בת למעלה מעשור, משהותם בישראל של אנשים שגם המדינה מבינה שלא ניתן לגרשם בכוח הזרוע, והעמימות המכוונת של מעמדם והעסקתם בישראל, מביאות לתוצאות פרדוקסליות מבחינה משפטית, והרסניות מבחינה חברתית.

למותר לציין כי החרפת העוני והמצוקה של מבקשי המקלט תחריף גם את מצוקתם של תושבי דרום תל אביב ושכונות אחרות בהם מתגוררות קהילות מבקשי המקלט כיום. יתרה מכך, נורמות ההעסקה הירודות והמיסוי הכבד שהמדינה כופה על המעסיקים, ידרדרו הן את מצבם של מבקשי המקלט, והן את מצבם של העובדים הישראלים לצדם ומעסיקיהם. הפסיקה דוחקת מעסיקים לנורמות העסקה פוגענית ובלתי חוקית שתשפענה על כלל העובדים בענפי הניקיון, המלונאות, השירותים, ברמות השכר הנמוכות.

נציין עוד כי שתי הפסיקות מתווספות לחקיקה הפוגענית של הסדר הפקדון שגוזל מדי חודש חמישית משכרם של מבקשי המקלט. הקשיים המוערמים על אפשרויות התעסוקה והפרנסה של מבקשי המקלט עולים לכדי התעמרות באוכלוסיה חלשה ונטולת קול ומהווים הפרה בוטה של אמנת הפליטים של האו"ם.

לקריאת כתבתו של אילן ליאור בהארץ.