30-10-2013

"למבקשי המקלט בישראל אין רישיונות עבודה, גישה לזכויות בסיסיות או תנאים סוציאליים. לכן הם נאלצים להתקבץ יחדיו בשכונות המוחלשות ולהסתמך על תמיכה פנים-קהילתית", כותבים הארגונים בנייר העמדה שיציגו בדיון הועדה הבוקר. "פתיחת שוק העבודה באופן חוקי ומוסדר תאפשר להם לגור במקומות שונים בארץ".

על פי הנהוג כיום, הממשלה מאפשרת העסקת מבקשי מקלט ללא סנקציות וקנסות, בעוד שעל אשרת השהייה נכתב כי היא איננה מהווה אישור עבודה. עמימות זו יוצרת כר פורה לבלבול שנגזרותיו הן העסקה בתנאי ניצול, התחמקות מתשלום שכר והתנערות המעסיק מאחריותו כלפיי עובד שנפגע בתאונות עבודה.

"הרבה פעמים אתה עובד ולא משלמים לך הכל. אתה עובד חודש ואז אומרים לך, נשלם מחר. למחרת אומרים, נשלם לך מחר. אחר כך פשוט לא עונים לך לטלפון", אומר טספהיוויט מדין, מבקש מקלט מאריתראה ומטפל סיעודי.  

הארגונים קוראים לממשלת ישראל להנהיג מדיניות העסקה מסודרת של מבקשי המקלט, ובכך לעצור את השחיקה הקיימת בתנאי העבודה ולשמור על שכר המינימום ועל הזכויות של כלל העובדים במשק הישראלי. בנוסף, מתן רשיונות עבודה יקל על מצוקת העוני ויצמצם את  ההידרדרות לפשיעה הנגרמת בעטייה. כמו כן, העסקה מסודרת תבטיח שישראל עומדת בדרישות הבינלאומיות להגנה על זכויות אדם.