02-04-2015

מאת: עו"ד מיכל תג'ר, קו לעובד

לעובדי השעות חסרה מאוד הוודאות ממנה נהנים עובדים בשכר חודשי, והדבר מתחדד בתקופת החגים, כאשר בעוד העובדים בשכר חודשי נהנים מיציבות בשכרם, עובדי השעות אינם יכולים לצפות כמה ישתכרו בשל השינויים בפעילות מקום העבודה בחול המועד או סגירת הפעילות לגמרי. בעונת החגים עולה מאוד מספר השאלות בנושאים אלה המגיעות לעמותת "קו לעובד". להלן שתי דוגמאות מייצגות:

 

אני עובדת שעות אצל קבלן ניקיון. במקום שבו אני מנקה עובדים חצי יום בחול המועד. העובדים הקבועים משתכרים כרגיל, אפילו שהמקום סגור חצי יום. האם גם הקבלן מחויב לשלם לי שכר רגיל?

למרבה הצער, לא. הקבלן אינו מחויב לשלם לך על יום מלא אם מקום העבודה סגור ואת עובדת שעות, והוא רשאי לשלם רק על שעות העבודה בפועל. אכן קיימים הסכמים קיבוציים החלים על ענפים מסוימים במסגרתם מגזר של עובדים רשאים לעבוד חצי ימים, וייתכן שאת עובדת באחד מהמקומות האלה. אולם אין הסכם קיבוצי החל על עובדי קבלן הקובע זכאות כזו.

 

אני עובד לפי שעה בפיצוצייה, המעסיק שלי מכריח אותי לעבוד ביום חמישי – החג השני, ואומר שייתן לי במקומו חופש באחד הימים בחול המועד. הוא לא מתכוון לשלם לי באופן שונה על יום חמישי. זה תקין?

צו הרחבה – הסכם מסגרת, מחייב מעסיקים לשלם לעובד שכר בגין 9 ימי חג בשנה. רציונאל הצו הינו לדאוג כי שכרו של עובד יומי לא יפגע בחודש בו חל חג, שכן עובד יומי אינו מקבל שכר בגין ימים בהם אינו עובד, להבדיל מעובד גלובאלי ששכרו משולם לו מידי חודש גם כשחל חג והעובד לא עבד. עובד אשר נדרש לעבוד בחג שלא מתוך בחירה זכאי לשכר של 150% משכרו הרגיל, ובנוסף הוא זכאי ליום עבודה נוסף בתשלום – מכוח צו ההרחבה בעניין תשלום ימי חג לעובדי שעות.