01-08-2012

העסקת פלסטינים בישראל ובהתנחלויות – מגבלות, כבילה ופגיעה בזכויות

אוגוסט 2012

הדו"ח מתאר את אבני הנגף הרבות בהן נתקל עובד פלסטיני בדרכו לפרנסה בישראל ובמהלך עבודתו שם, ובראשן תלותו במעסיק מסוים.

התחומים בהם רשאים פלסטינים לעבוד הם: בניין, חקלאות, תעשייה ושירותים. ענפים אלה, הם עתירי עבודת כפיים, ובדרך כלל קשה למצוא עובדים ישראלים שיסכימו לעסוק בעבודה כזו בשכר הנמוך המוצע בה. ההגבלה על עבודה בענפים מסוימים מצמצמת את אפשרויותיהם של פלסטינים לעבוד בישראל ולהתפתח מקצועית בתחומים נוספים.

בדוח תמצאו פרטים נוספים רבים על צורות ושיטות ההגבלה במתן ההיתרים, כגון גיל ומצב משפחתי בנוסף להגבלה מספרית על פי הענפים השונים, כל זאת בנוסף לכבילתם של העובדים למעסיקיהם.

הדוח מראה שמעסיקים רבים מנצלים את חולשתם של עובדיהם הפלסטינים, שוללים מהם את מלוא השכר והזכויות שמגיעים להם כדין ואינם דואגים לסביבת עבודה בטוחה עבורם. תופעה זו מתאפשרת, ואף מתרחבת, כתוצאה מאוזלת ידיהן של הרשויות הממונות על אכיפת החוק על המעסיקים, אשר מועלות באופן פושע בתפקידן.

הדוח מציג לממשלה ולרשויות השונות המלצות לתיקון הליקויים העיקריים שנמצאו.