23-04-2017

"השקרים מתחילים כבר במולדובה, אומרים שהמשפחה טובה, שהתנאים טובים. אבל כשמגיעים זה לא כך… מכריחים לעבוד ביום ובלילה. העבודה זה לא רק לטפל, צריך גם לנקות שירותים ואת כל הדירה. בחגים רוצים שתבואי לנקות גם בבתים של כל בני המשפחה. לפני כל שבת, צריך לבשל לכל בני המשפחה." (מתוך עדותה של עובדת סיעוד ממולדובה, דצמבר 2016)

דו"ח חדש משותף של קו לעובד והמוקד לפליטים ולמהגרים מציג את תנאי העסקתן של עובדות סיעוד ממזרח אירופה, וממחיש שהעסקה נצלנית אינה פוסחת על אף מדינת מוצא. בניגוד לענפי החקלאות והבניין, ענף הסיעוד לא מוגן בהסכמים עם מדינות המקור של העובדים והעובדות.

מכתבת כלכליסט, "המדינה הפקירה את עובדות הסיעוד ממדינות מזרח אירופה":

"עובדות סיעוד רבות המגיעות לישראל ממדינות מזרח אירופה נאלצות לשלם דמי תיווך להסדרת עבודתן, אף שגביית דמי תיווך אסורה – כך עולה מדו"ח של המוקד לפליטים ולמהגרים ועמותת קו לעובד, שבחן את הטיפול והפיקוח על העסקת 10 אלף עובדות הסיעוד ממדינות אלו.

בין היתר, עולה מהדו"ח כי העובדות מועסקות במשך שעות רבות ללא תשלום , מונעים מהן את יום המנוחה, דורשים מהן לבצע גם עבודות שאינן נוגעות לסיעוד ועבודתן סובלת מהיעדר פיקוח מספק.

הדו"ח, שכלל ראיון עם 36 עובדות, העלה כי כולן שילמו דמי תיווך של 9,000–4,500 דולר, לרוב במדינות המוצא ובחלק מהמקרים לחברות כוח אדם בישראל. החוב שיצרו דמי התיווך מאלץ עובדות רבות להסכים לתנאי מחייה ירודים ואף להשלים עם התעמרות. הפיקוח על תנאי העסקתן נותר פרוץ שכן בניגוד לענפים כבניין וחקלאות, בענף הסיעוד אין הסכמים בילטרליים שנועדו להגן על זכויות העובדות והעובדים. הדו"ח נערך בטרם אישרה בינואר האחרון מדינת ישראל גביית דמי תיווך מקסימליים של 3,700 דולר."

לקריאת הדו"ח המלא: עובדות סיעוד ממזרח אירופה