03-01-2012

מאת: חנה זהר

בסוף נובמבר 2011 שלחנו לשר הרווחה משה כחלון את הצעתנו הנ"ל שעשויה באותן עלויות להשיג מטרות נוספות.  ההצעה הועלתה במסגרת ועדת התעסוקה של ועדת המומחים למחאה, יוסי יונה ואביה ספיבק. הצעה דומה הועלתה לאחר מכן, בדף עמדה שהוציא דר' דניאל גוטליב ראש מחלקת המחקר בביטוח הלאומי.  

כיום, לאחר שנכנס לתוקף  צו ההרחבה לפנסיית חובה בשנת 2008, אמנם הצטרפו עובדים רבים לביטוח הפנסיוני אך עדיין, רמת הציות להסכם בקרב מעסיקי עובדים בשכר נמוך נמוכה. שיעור המבוטחים בשכר שאינו עולה על 5,000 ₪ קטן בכ- 30% משיעור המבוטחים בקרב משתכרי 5,000 ₪ ומעלה.

מס הכנסה שלילי

הרציונל שהיה לחקיקת חוק מס הכנסה שלילי הוא פיצוי עובדים ששכרם אינו מגיע לסף המס על הטבות המס (פנסיה, קרן השתלמות ועוד..) שמקבלים עובדים המשתכרים מעל סף המס, זאת על מנת להעלות את המוטיבצה של העובדים העניים לעבודה.  הפיצוי דרך מס ההכנסה השלילי משולם לעובדים דרך מערכת המיסוי. ההליכים למיצויו מסורבלים וארוכים והוא מותנה באישור המעסיק.     שיעור המיצוי 55% בשנה החולפת, לפי פרסומי רשויות המס.

הבעיות המהותיות במס הכנסה שלילי:

  1. מועד התשלום: משולם שנה וחצי אחרי קבלת המשכורת הרלוונטית, בניגוד לקצבת השלמה הכנסה שמשולמת ב- 28 לחודש לפי ההכנסה שהיתה לאדם בחודש שלפני. כדי לקבל מס הכנסה שלילי צריך לחכות ששנת המס הלועזית תיגמר. לאחר מכן צריך לגשת לדואר, ואז מקבלים את הכסף בין יולי לאפריל בשנה שאח"כ, ב- 4 תשלומים. כך  שאת הכסף על 2010 יקבלו הזכאים ב- 2012.
  2. האוכלוסיה הזכאית למס הכנסה שלילי עד גיל 55 היא מצומצמת מאוד: עובדים מגיל 23 עד גיל 55 הורים לילד (אחד לפחות) מתחת לגיל 18, ומעל לגיל 55 על פי מבחן הכנסה.
  3. תלות בדיווח מקוון של המעסיק:  אם המעסיק לא הסדיר את דיווחיו אל מול רשות המיסים, גם העובד שזכאי למס הכנסה שלילי לא יקבל את מה שמגיע לו. מוכרים מקרים כאלה.
  4. הסכומים המגיעים לעובדים הם נמוכים מאוד ואינם מעלים את המשפחות מעל לקו העוני.

 

מטרות

על מנת ליעל ולפשט את ההליכים ולתת את הפיצוי  ליותר עובדים אנו מציעים שהממשלה תעביר את התשלומים שהוגדרו כמס הכנסה שלילי לפנסיה של העובדים ששכרם לא הגיע לסף המס, בתשלום חלקו של העובד. זאת דרך מנגנון הגבייה לביטוח הלאומי. כך יגדל סכום הנטו של העובדים בשכרם ובאותה עת יובטח הביטוח הפנסיוני שלהם.

אמצעים

1.  מעסיקים יחוייבו להעביר את חלקם בהפרשה לפנסיה לביטוח הלאומי, בנוסף לתשלומים לביטוח בריאות וביטוח לאומי.

2.  הביטוח הלאומי יעביר את התשלומים שיועברו מהמעסיקים ותשלומי הממשלה לקרנות הפנסיה, בהתאם לבחירת העובדים – בדומה להעברה לקופות חולים. לחילופין, הביטוח הלאומי ינהל קרן פנסיה ממלכתית לעובדים המשתכרים שכר נמוך אליו יועברו התשלומים מהמעסיקים וחלקה של הממשלה.

היתרונות:

שחרור העובדים מתשלום חלקם בפנסיה יעלה את שכרם נטו בשיעור הניכוי (כ- 200-250 ₪). כך הסחבת בתשלום הפיצוי הממשלתי.

שיעור השכירים המבוטחים בפנסיה ששכרם אינו עולה על 5,000 ₪ ברוטו יעלה ל- 100% במקום 65-70% כיום.

עלות ההוצאה של הביטוח הלאומי על השלמת הכנסה למי שאין לו הכנסה נוספת על קיצבת הזיקנה תצטמצם.

אחד הגורמים המכריעים לקידום ההסכם הכללי לפנסיה חובה  היה הרצון של משרד האוצר לחסוך בתשלומי השלמת הכנסה לעובדים שהגיעו לגיל פרישה ואין להם הכנסות מלבד קיצבת הזקנה. תשלום החלק של העובדים בפנסיה  נמוך בהרבה מתשלום הבטחת הכנסה למי שאין לו הכנסה מפנסיה (כ- 700 ₪), בשקלול כללי עלות ההוצאה לא תעלה על עלותה היום ותבטיח הרבה יותר יתרונות.

ב-5 בדצמבר 2011 קיבלנו תשובה ממנכ"ל משרד הרווחה: "רשמנו בפנינו הצעתכם בעניין השינוי המבוקש. בדיוני תקציב 2013 והיה ויתקיימו גם בסוגיית מס הכנסה שלילי, תועלה לבחינה הצעתכם".

מה שנותר לעשות עד דיוני התקציב ב- 2013 כדי שההצעה תעלה הוא לפרסם כמה שיותר כדי שהציבור יהיה מודע להצעה ולהגיון שבה, ושותף לקידומה.