06-05-2008

מאת: יובל אזולאי, הארץ

חברי הכנסת רן כהן (מרצ) ואופיר פז-פינס (עבודה) מובילים בימים אלה הצעת חוק שתחייב הענקת טיפולים רפואיים לפליטי דרפור השוהים בישראל בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. המהלך משותף לשני חברי הכנסת ולהסתדרות הרפואית. על-פי הצעת החוק, דינם של פליטים, מבקשי מקלט מדיני או חוסים מדיניים זמניים יהיה כדין תושב ישראל בעת הזדקקותו לטיפול רפואי.

במקביל למהלך זה, פנה שלשום (חמישי) יו"ר ההסתדרות הרפואית, הד"ר יורם בלשר, לשר הבריאות, יעקב בן-יזרי, בבקשה להעניק לפליטים שירותי בריאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. במכתב ששלח לשר, כתב בלשר כי החלת החוק על הפליטים תאפשר לרופאים בארץ לתת לפליטים טיפול רפואי נאות. "גם אם משרד הבריאות אינו האחראי הבלעדי לפתרון בעיית הפליטים על האספקטים השונים הקשורים בה, אין ספק כי עליו לטפל בסוגיות הרפואיות העולות מבעיה זו", כתב.

הד"ר בלשר הוסיף כי הגדרת זכאות הפליטים לטיפול רפואי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי נמצאת בסמכות שר הבריאות. לדבריו, למרות שישראל אישררה בשנת 1954 את אמנת האו"ם בדבר מעמד הפליטים, היא לא פעלה לעיגון זכויותיהם בחקיקה ראשית.

גורם במשרד הבריאות אמר שלשום בתגובה כי הפליטים, או אלה שמעמדם האזרחי אינו ברור מקבלים טיפול רפואי נאות בבתי החולים. לדבריו, מדי שנה מכסה משרד הבריאות חובות של בתי חולים המטפלים בין השאר בפליטים, בהיקף כשמונה מיליון שקלים. לדברי הגורם, שר הבריאות פנה באחרונה למשרד ראש הממשלה בבקשה להגדיל את תקציב הבריאות בכ-40 מיליון שקלים על מנת לסייע בין השאר בכיסוי חובות של בתי חולים שטיפלו בחסרי מעמד.