24-02-2015

ביום ראשון, ה- 22.2.2015, אישרה ועדת העבודה והרווחה העלאת קצבאות לזכאים לשירותי רפואה מיוחדים (שר"מ), וזאת בעקבות החוק להעלאת שכר המינימום במשק (פרטים נוספים – בקישור).

 

 

 

 להלן תגובת עמותת "קו לעובד":

 

החלטת ועדת העבודה והרווחה להגדיל משמעותית את הקצבאות שיאפשרו לנכי שר"ם להתמודד עם עליית ההוצאה הכרוכה בהעסקת עובד סיעודי, היא חשובה ומבורכת. עם זאת, העלאת הקצבאות לנכי שר"ם בלבד מתעלמת ממרבית מעסיקי העובדים הסיעודיים בישראל, אשר קצבאותיהם לא עודכנו באופן ריאלי מזה שנים. יש לזכור כי רק כ- 20% מבעלי היתר העסקה לעובדים סיעודיים זרים בישראל הינם נכים קשים בעלי קצבאות שר"ם, בעוד שהחלק הארי של המטופלים המעסיקים הינם קשישים סיעודיים, אשר ימשיכו לקבל את אותה גמלת סיעוד זעומה, אשר לא עודכנה באופן ריאלי מזה זמן רב.

 

בהעדר תקצוב נכון וראוי של גמלאות הסיעוד משך שנים ארוכות, יצרה המדינה שתי אוכלוסיות מוחלשות; הקשישים הסיעודיים ועובדי הסיעוד הזרים, וכפתה עליהן מאבק קבוע של זכויות עובדים מול חובות מעסיק. אנו מצפים כעת כי המדינה תדאג לעדכון קצבאות הסיעוד לקשישים המעסיקים מטפל סיעודי באופן דומה.