22-07-2011

השבוע עבר בקריאה טרומית חוק שכתבו "קו לעובד", הפורום לאכיפת זכויות עובדים וחברי הכנסת יחימוביץ, כץ וסולודקין.
החוק מחייב מעסיק לשלם 15,000 ₪ לפחות לעובד/ת שלא קיבל הודעה בכתב על תנאי העסקתו. חוק זה עשוי למנוע מצבים רבים של חוסר בהירות וערפול בקרב העובדים מה שגורם לפגיעה בזכויות.יהם. החידוש בחוק הוא שחובת ההוכחה חלה על המעסיק/ה שחייב/ת לוודא שהעובד/ת אכן קיבל פירוט בכתב על זכויותיו.

לכתבה המלאה