06-12-2007

מאת: שחר אילן, הארץ

מינהל האוכלוסין במשרד הפנים יפרסם בתוך 30 יום, לראשונה, את כל נהליו והנחיות העבודה הפנימיות שלו. כך נקבע אתמול (רביעי) בפסק דין של בית המשפט המינהלי בירושלים (בית המשפט המחוזי בשבתו כבג"ץ קטן). נהלי משרד הפנים נחשבים לאחד הסודות השמורים ביותר במינהל הציבורי – חלקם לא פורסמו כלל וחלקם פורסמו בצורה חלקית ומטעה. השופטת יהודית צור קובעת בפסק דין חריף במיוחד, כי "זה שנים משרד הפנים אינו מקיים את החוק וההנחיות ואינו מכבד את פסיקות בית המשפט".

בין היתר, מדובר בנהלים למתן אזרחות לבני זוג של ישראלים, לביטול אזרחות, להענקת מעמד לפליטים ועוד. שמירת הנהלים בסוד מפני המבקשים להתאזרח בישראל ומפני ארגוני זכויות האדם היא אחד האמצעים העיקריים שבאמצעותם מונע מינהל האוכלוסין מאלפי מבקשי מעמד לא-יהודים לקבל אזרחות, תושבות או אפילו רישיון עבודה בישראל.

את העתירה הגישו חמישה ארגוני זכויות אדם: האגודה לזכויות האזרח, המרכז לפלורליזם יהודי, מוקד סיוע לעובדים הזרים, קו לעובד והמוקד להגנת הפרט, כולם באמצעות עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח. השופטת מפרטת יותר מעשר פניות בשנים האחרונות של האגודה לזכויות האזרח, באמצעות עו"ד פלר, למינהל האוכלוסין כדי שיכבד את החוק ויפרסם את הנהלים. "קראתי את ההשתלשלות העובדתית והתקשיתי להאמין שזה אכן המצב". בעניין העתירה הנוכחית, היא מבקרת בחריפות את משרד הפנים ש"ראה לעצמו חירות לא להגיש כתב תשובה (המשרד הסתפק בהודעה קצרה, ש"א) ולמעשה העמיד את בית המשפט בפני עובדה מוגמרת".

לדברי צור, "די לעיין ב'היסטוריה' ארוכת השנים של אי-פרסום הנהלים מצד המשיב כדי להבין את חומרת המצב". צור מציינת שהעתירה מפרטת נהלים רבים, "כולם בעלי חשיבות לציבור שפרסומם לקוי וחלקי וכמוהו כאי-פרסום כלל". השופטת הורתה למינהל האוכלוסין לפרסם תוך 30 יום באתר האינטרנט שלו את "כל הנהלים וההנחיות השלמים והמלאים", כולל הנחיות פנימיות. היא דחתה את בקשת משרד הפנים לקבל אורכה של חצי שנה. "הצורך בפרסום מיידי נובע", לדבריה, בין היתר מכך ש"הסמכויות שמפעיל המשרד שלעתים נוגעות לזכויות יסוד מן המעלה הראשונה. חובת הפרסום המיידי נובעת גם מכך ש"לעתים קרובות מדובר באוכלוסייה חלשה וחסרת אמצעים. לסוגי אוכלוסייה אלה המידע על הנהלים, המדיניות וההנחיות הנו לא פחות מאשר 'אוויר לנשימה'. הם אינם יכולים להמתין".