03-07-2007

מאת: רותי סיני, הארץ

עובדים פלשתינאים המועסקים בהתנחלויות ובמפעלים בשטחים משתכרים כמחצית משכר המינימום על אף שחלה על המעסיקים חובה לשלם להם את השכר הקבוע בחוק הישראלי. רבים מהעובדים גם אינם מבוטחים כלל או שאינם מבוטחים ברמה מספקת נגד תאונות עבודה. ממצאים אלה כלולים בסקירה שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון שהתקיים היום (שלישי) בוועדה לעובדים זרים.

יו"ר הוועדה, ח"כ רן כהן (מרצ), זימן את הדיון בעקבות תלונות שהגיעו אליו על בעיות בתנאי העבודה של פלשתינאים בשטחים ובישראל. לפי הסקירה, כיום מועסקים ביישובים בגדה המערבית כ-18 אלף פלשתינאים בתעשייה, חקלאות, בניין ושירותים. כדי לקבל היתר לעבוד בישראל או בשטחים עליהם להצטייד בכרטיס מגנטי המונפק באישור המשטרה והשב"כ. כ-120 אלף פלשתינאים בגדה ובעזה מחזיקים בהיתרים כאלה. כ-22 אלף מהם מועסקים בישראל.

בעוד שבישראל קיימות מכסות להעסקתם 13,500 בבניין, 2,000 בתעשייה ובענפי שירותים כמו מלונאות ו-3,500 בחקלאות, וכ-3,000 נוספים במזרח ירושלים ואזור התעשייה בעטרות, בשטחים אין מכסות וישראלים יכולים להעסיק כמה פלשתינאים שהם רוצים.

לפי מידע שהתקבל מ"קו לעובד" וממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, עובדים בשטחים מרוויחים בממוצע בין 11 ל-13 שקלים בשעה ולעתים עובדים עשר שעות ביום או יותר. זאת משום שחוקי העבודה הישראליים אינם נאכפים בשל מחסור בכוח אדם ובאמצעים, כגון כלי רכב ממוגנים, נכתב בסקירה. גם חוקי הבטיחות והגהות אינם נאכפים משום שהמפקח המופקד על הנושא בכל יהודה ושומרון מועסק בחמישית משרה ואין בסמכותו לקנוס עסקים בשל ליקויי בטיחות.

"בשל העדויות הרבות על הפגיעה בזכויות של העובדים הפלשתינאים בידי מעסיקים ישראלים בשטחים, מן הראוי לבחון את הכפפתם של המעסיקים לפיקוח מדור התשלומים (בתמ"ת, ר"ס)", ממליץ הדו"ח. מדובר במדור בתמ"ת שבאמצעותו משלמים המעסיקים לעובדים הפלשתינאים בישראל ובכך מובטח שהם מקבלים שכר ותנאים כדין.